logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Publicat al DOGC el Decret llei 28/2020 que modifica la renda garantida de ciutadania per harmonitzar-la amb l’ingrés mínim vital

Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret llei 28/2020, de 21 de juliol, pel qual es modifica la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i s’adopten mesures urgents per harmonitzar prestacions socials amb l’ingrés mínim vital. L’objectiu d’aquesta norma és regular alguns aspectes tècnics del trànsit de la renda garantida de ciutadania (RGC) cap a l’ingrés mínim vital (IMV) i a l’inrevés, intentar minimitzar l’afectació a la ciutadania i harmonitzar les regulacions de les prestacions socials afectades per la implementació de l’IMV.

Les mesures d’aquest decret llei s’han treball i acordat al Comissió de Govern de la RGC, de la qual formem part. Aquestes mesures s’han acordat davant la manca de concreció amb el Govern de l’Estat dels convenis, acords i protocols amb la Generalitat de Catalunya per garantir una correcta coordinació i gestió de les dues prestacions.

Una de les principals mesures que s’adopten amb aquest decret llei és la reducció del termini de resolució de la RGC dels sol·licitants de l’IMV que han vist denegada la sol·licitud de l’INSS, i també la reducció del termini de resolució de la prestació complementària als ajuts, les pensions i les prestacions estatals a l’ingrés mínim vital per part dels sol·licitants que han vist aprovada la seva sol·licitud d’IMV.

Aquest decret llei també regula dues casuístiques concretes:

  • La garantia del cobrament de la prestació de la RGC o la prestació complementària fins al moment en que s’estimi l’IMV, per les sol·licituds presentades fins al 15 de desembre del 2020. Es preveu per part de l’IMV el pagament amb efectes retroactius des de l’1 de juny de 2020 per a totes les sol·licituds realitzades fins el 15 de setembre de 2020.
  • La suspensió del termini de resolució i notificació de la RGC o la prestació complementària fins a la notificació de la resolució d’IMV per les sol·licituds de la RGC pendents de resoldre abans del 15 de juny 2020.

Finalment, es contempla l’harmonització d’elements tècnics i procedimentals entre la RGC i l’IMV: els mètodes de presentació de la sol·licitud i la seva documentació a través de declaracions responsables; la modificació del termini de resolució de la RGC de quatre a tres mesos, i el compromís d’acordar i subscriure un pla d’activació i/o d’inclusió social també per a persones perceptores de l’IMV que percebin la prestació complementària.

Aquí podeu consultar el Decret llei 28/2020, de 21 de juliol, pel qual es modifica la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i s’adopten mesures urgents per harmonitzar prestacions socials amb l’ingrés mínim vital.

Entrades relacionades