logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

S’obre la convocatòria per demanar ajudes pel lloguer dels joves

Avui s’ha publicat al DOGC la convocatòria per demanar al Bo Lloguer Jove. Aquest ajut  es podrà tramitar  de manera telemàtica al web de tràmits de la Generalitat a partir del dia 8 de juny i fins el 17 de juny.
Les sol·licituds es resoldran per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes i fins l’esgotament del finançament disponible.
Quins són els requisits generals per accedir al Bo lloguer jove?
 • Edat màxima de 35 anys a la presentació de la sol·licitud.
 • Tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida sigui la residència habitual i permanent.
 • Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals, inclosos els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit o a arrendar o cedir, iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC (22.548,67€), si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC (23.664,15€), si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC (24.301,57€) si els ingressos corresponen a l’exercici  de l’any 2022 .
 • Ser titular del contracte d’arrendament.
 • Estar empadronat a l’habitatge o habitació arrendada o cedida.
 • No deure cap mes de lloguer.
 • No s’accepten contractes de lloguer o cessió d’ús entre persones que tinguin parentiu, fins el segon grau de consanguinitat o afinitat.
Es concedirà per 2 anys i està també subjecte a que les rendes del lloguer no superin uns determinats imports, segons la zona on es trobi ubicat l’habitatge, i que són els següents:
 • Àmbit metropolità de Barcelona ( Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900€ per habitatge i 450€ per habitació
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 650€ per habitatge i 350€ per habitació.
 • Demarcació de Girona: 650€ per habitatge i 350€ per habitació.
 • Demarcació de Lleida: 600€ per habitatge i 300€ per habitació.
 • Demarcació de Tarragona: 600€ per habitatge i 300€ per habitació.
L’ajut és de 250 € amb el límit de l’import mensual de la renda o del preu de cessió. Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual de lloguer o del preu de cessió.
Valoració de la UGT de Catalunya
Malauradament aquesta mesura només serà una solució temporal al problema estructural de l’accés a l’habitatge ja que, segons dades del Govern, aquest ajut no arribarà ni a 10.000 persones joves. Entenem que no és una mesura eficaç i que pot afavorir que els lloguers s’elevin propiciant que part d’aquest bo acabi a la butxaca de l’arrendatari en lloc de ser un estalvi real pel jovent.
Des de la UGT de Catalunya entenem que el problema d’accés a l’habitatge és un problema que afecta a totes les generacions i que afrontar-ho és decisiu per a lluitar contres les desigualtats socials. En aquest sentit hem proposat 1MESURES DE XOC per a combatre el problema de l’accés a l’habitatge que les podeu trobar al nostre informe “Habitatge, caminar cap a un dret subjectiu garantit”.

Entrades relacionades