logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

La normativa espanyola per calcular les prestacions d’atur en contractes a temps parcial és discriminatòria

El Tribunal de Justícia de la UE considera constitutiva de discriminació indirecta la normativa espanyola relativa al càlcul de prestacions d’atur en els casos de treball a temps parcial vertical (aquell que es porta a terme només alguns dies de la setmana, per exemple, dilluns, dimarts i dimecres, sense treballar dijous i divendres), davant del treball parcial horitzontal (el que es faria a temps parcial, però tots els dies de la setmana que estiguin establerts per a la jornada habitual, per exemple, de dilluns a divendres).

El Jutjat Social núm. 33 de Barcelona va sol·licitar al TJUE decisió prejudicial sobre la interpretació de la Directiva 79/7/CEE, sobre l’aplicació del principi d’igualtat entre homes i dones en matèria de seguretat social i de la Directiva 97/81/CE relativa a l’Acord marc sobre el treball a temps parcial d’UNICE, CEEP i la CES, en relació amb la prestació d’atur d’una treballadora a temps parcial vertical conforme al càlcul que estableix la normativa espanyola (per exemple, treballa el 50% de les hores que treballen les empleades a temps complet repartides en només uns dies de la setmana, en lloc de treballar tots els dies de la setmana, per exemple dilluns, dimarts i dimecres, sense treballar dijous i divendres). La qüestió prejudicial plantejada versa sobre l’adequació o no de la normativa espanyola en aquesta matèria a la normativa comunitària europea.

Ja el passat 16 de març, l’advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en el seu informe de conclusions, considerava que la legislació espanyola en aquest punt és contrària a la legislació de la UE, per discriminació indirecta, perquè la primera exclou els dies no treballats del càlcul dels dies cotitzats en els casos de treball a temps parcial vertical.

L’advocada general considera que hi ha discriminació indirecta, atès que l’aplicació de la norma espanyola, encara que formulada de manera neutra (tant per a homes com per a dones sense distinció), perjudica de fet a un nombre més elevat de dones que d’homes, ja que segons el Tribunal de Barcelona entre el 70 i el 80% dels empleats que treballen a  temps parcial de manera vertical són dones, mentre que entre el 70% i el 80% dels empleats a temps parcial estructurat de manera horitzontal ( tots els dies de la setmana) són homes.

El sistema espanyol considera que el Tribunal tracta de manera diferent dos col·lectius de treballadors. Així, un treballador a temps parcial vertical rebrà una prestació d’una durada inferior que un treballador a jornada completa, encara que cotitzi per cada dia de tots els mesos de l’any. En el cas dels treballadors a temps parcial vertical, es dona més importància als dies efectivament treballats que al període de temps que empren per fer la seva tasca durant el transcurs d’una setmana laboral, la qual cosa els col·loca en una situació de desavantatge.

Des de la UGT celebrem el criteri de l’advocada general del TJUE i la decisió d’aquest tribunal,  en aquest sentit, ja que des de fa molts anys el sindicat reclama la necessitat de revisar la normativa espanyola del treball a temps parcial en matèria de protecció social per eliminar les discriminacions indirectes existents.

Entrades relacionades

Comments (1)

Cal estar presents en el mon laboral vetllant per l equitat , fer-nos sentir i fer-nos escoltar per acavar dialogant una i un altre vegada fins s a la fi d un acord. Millor o pitjor pero un nou acord.que vol dir canvis i canviar es obrir noves vies , nous angles , noves prespectives.
Endavant!!! i sense defallir.

Leave a comment