Dia Internacional de la Visibilitat Trans 2020: comunicat del Grup LGTBI de la UGT de Catalunya

Un any més, arriba el 31 de març, Dia Internacional de la Visibilitat Trans, i el Grup LGTBI de la UGT de Catalunya volem fer-nos ressò d’aquest dia, que permet que les persones diverses en gènere, puguin fer-se visibles sense por i mostrar-se a la nostra societat lliures de tota mena de prejudicis i estigmes socials, i siguin escoltades simplement com a persones.

El Dia de la Visibilitat Trans va ser creat l’any 2009 per l’activista transgènere de Michigan, Rachel Crandall, com una reacció a la manca de dies de celebració LGTB, per tal de visibilitzar les persones trans de forma lúdica i festiva, ja que l’única commemoració coneguda fins al moment centrada en les persones transgènere era el Dia Internacional de la Memòria Transsexual, que recorda les persones transgènere víctimes de crims d’odi, però no reconeix ni celebra la visibilitat dels membres vius de la comunitat transgènere.

Aquest any volem commemorar la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, que va permetre el canvi de nom i de sexe registral de les persones trans sense necessitat de cirurgies. Una llei que, encara que va ser pionera, va néixer amb moltes carències i patologilitzant. N’és molt urgent la reforma i cal l’aprovació d’una llei trans estatal integral i transversal.

A Catalunya la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, preveu en l’article 20.2 que «les empreses han de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitat de les persones LGTBI. Per aquesta raó, han d’adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol mena de discriminació laboral. Aquestes mesures han de ser negociades i acordades amb els representants de les persones treballadores».

Aquesta llei encara té un llarg camí per recórrer en la seva implementació i desenvolupament en el si les empreses. Cal implantar polítiques actives d’ocupació amb un procés d’orientació professional per a les persones del col·lectiu que tenen problemes per aconseguir entrar en el mercat laboral.

Avui dia encara estem a l’espera que es reguli a nivell de tot l’Estat una llei que faci efectiu, d’una vegada per sempre, el dret de les persones trans a tenir una vida lliure de qualsevol mena de discriminació, alhora que reculli actuacions i mesures de protecció en l’àmbit laboral.

Som molt conscients de la importància del dret de tenir feina en aquesta societat, un dret a una feina lliure de discriminació i d’assetjament, i les persones trans, en el moment de fer visible la seva etapa del trànsit, en moltes ocasions comencen a estar desprotegides per part de l’empresa.

Aquesta protecció en el si dels centres de treball ha de ser responsabilitat de l’empresa, però ha d’anar acompanyada de l’assessorament i del suport de la representació legal de les persones treballadores.

La feina del sindicalisme és clau en l’assoliment de drets en l’àmbit laboral, i és per tot això que des del Grup LGTBI de la UGT de Catalunya reclamem que dins de les empreses es previnguin les situacions d’empleats i empleades que vulguin iniciar el seu procés de transició o reassignació de sexe, i que es desenvolupi un protocol d’actuació amb les mesures i actuacions que caldrà dur a terme, així com tenir clars els drets de les persones interessades. Estarem al costat del col·lectiu, si és possible encara més en aquests moments que vivim, perquè dins la situació d’atur forçós per la pandèmia de la COVID-19 no es vegi encara més estigmatitzat.

Entre les persones trans es parla d’una xifra d’atur que representa el 85%, una dada completament inacceptable en una societat que es declara igualitària, i que posa de manifest que encara queda molt camí per recórrer per poder assolir l’efectivitat de les polítiques d’igualtat de les persones trans.

La nostra lluita continua tant en l’àmbit laboral com en l’àmbit social, ambdós estan íntimament relacionats i no hi haurà igualtat laboral sense igualtat social, i a la inversa.

Es fa realment necessari que la igualtat real i efectiva arribi a les persones trans després de tants anys de discriminació, estigmatització i marginació social patides.

La nostra societat no pot permetre per més temps que els nostres fills i filles creixin en entorns que no siguin respectuosos i segurs i on puguin expressar lliurement la seva orientació diversa pel que fa al gènere, sigui dins del binarisme o no.

Per això, és essencial la lluita per unes polítiques socials integradores i transversals que ens permetin apreciar la diversitat de la nostra gent com una gran aposta per a una societat rica i orgullosa de ser diversa.

Des del Grup LGTBI de la UGT us desitgem que aquest 31 de març de 2020 sigui un feliç i combatiu Dia de la Visibilitat Trans.

Comments are closed.