A Catalunya hi ha 218.804 dones que han de passar el mes amb una pensió mitjana de 755 euros mensuals

Font: pixaball

La UGT de Catalunya ens sumem a la commemoració del Dia Internacional de les Vídues, que se celebra el 23 de juny, i demanem més protecció cap a un dels col·lectius més vulnerables per la baixa quantia de les seves prestacions.

A Catalunya hi ha 218.804 dones que han de passar el mes amb una pensió mitjana de 755 euros mensuals. Les de major edat, les que tenen 85 i més anys, tenen una pensió mitjana que baixa als 688 euros mensuals, i aquestes representen el 35% del total de dones titulars d’una pensió contributiva de viduïtat.

La majoria de les pensionistes de viduïtat tenen 65 anys i més, el 82%, molt difícilment podran obtenir ingressos derivats d’un treball remunerat i, en molts casos aquesta pensió suposarà l’únic ingrés que rebran al llarg de la seva vida. La majoria han ajudat a créixer al nostre país assumint les tasques de cura familiar, producte del repartiment de tasques en les llars en el que els homes participaven del treball remunerat fóra de la llar i cotitzaven pel seu treball, mentre que les dones es quedaven a casa atenent a la família i les tasques de la llar i únicament podien gaudir dels drets derivats de les cotitzacions dels seus cònjuges.

És per això, que les dones són les perceptores de la pràctica totalitat de les pensions de viduïtat. Hem de tenir en compte que les quanties de les pensions de viduïtat són significativament més baixes que les pensions de jubilació, perquè suposen només un percentatge de les quanties d’aquestes últimes i, per aquest motiu, moltes necessiten rebre complements a mínim. Així, a Catalunya 59.584 dones pensionistes de viduïtat tenen pensions per sota del mínim i necessiten rebre un complement econòmic. Tot i això, la pensió mínima de viduïtat per a una persona de 65 anys que viu sola és de 683,5 euros.

Per tot plegat, la UGT de Catalunya vol advertir, que amb aquestes xifres, no podem més que afirmar que hem de protegir a les persones que ho necessiten en la intensitat que ho hauríem de fer. Si no ho fem, estem empenyent a tot un col·lectiu de dones que es troben en especial vulnerabilitat cap a situacions de risc de pobresa.

Tanmateix, estem vivint uns dies especialment difícils per a un col·lectiu que, per la seva edat, han estat un dels més afectats per la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Segons les dades més actualitzades de la Seguretat Social, durant el mes d’abril a Catalunya es van produir 4.288 baixes de viduïtat en dones, el mateix mes del 2019 les baixes van ser 1.568. Al mateix mes, es van produir 5.998 baixes de pensió de viduïtat en homes, moltes segurament hauran generat drets per a les seves vídues, però l’estat d’alarma ha d’haver dificultat la tramitació d’aquestes noves prestacions de viduïtat, ja que només s’han reconegut 1.501 altes de viduïtat. És per això que reclamem a l’Institut Nacional de la Seguretat Social la màxima diligència i prioritat per a tramitar aquestes prestacions, perquè deixen al descobert moltes situacions de vulnerabilitat.

Comments are closed.