Aquest darrer trimestre s’han destruït 223.700 llocs de treball a Catalunya

Tot i les mesures adoptades per pal·liar les conseqüències de la pandèmia, es continua destruint ocupació

EPA II TRIMESTRE 2020 – Principals dades Catalunya

Dades destacades d’aquest trimestre:

 • El segon trimestre de l’any Catalunya arriba a les 900 persones en situació de desocupació, amb un increment de 61.300 persones respecte al trimestre anterior i 41.600 persones més que l’any anterior. Som la comunitat autònoma on més s’ha incrementat l’atur, seguida de Madrid i la Comunitat Valenciana.
 • La taxa d’atur puja fins al 12,78%, 2,12 punts percentuals més que el trimestre anterior i molt lluny de la taxa del primer trimestre de 2007, abans de l’inici de la crisi, que se situava en el 6,70%.
 • A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 15,33%, amb 3.368.000 persones en situació de desocupació, 55.000 més que el trimestre anterior (+1,66), i 137.400 persones més que ara fa un any (+4,25%).
 • Aquest trimestre l’ocupació ha baixat en 223.700 persones respecte al trimestre anterior i 203.700 respecte a l’any anterior. Aquesta dada no recull les persones afectades per un ERTO de suspensió d’ocupació, ja que l’EPA els considera persones ocupades. La taxa d’ocupació se situa en el 51,1% amb una reducció intertrimestral d’un 3,6% i d’una reducció interanual d’un 3,63%.
 • A Catalunya es redueix la població activa d’aquest trimestre en 162.400 persones i la taxa d’activitat, situant-se en el 58,53% (-2,6p.p). Interanualment, la població activa també cau en 162.000 persones (-4,19%).
 • La població inactiva creix en 166.300 persones aquest trimestre i en 209.000 persones en un any.
 • La taxa de temporalitat se situa aquest trimestre en el 18,78%, 1,63 punts percentuals menys que el trimestre anterior, i la taxa de parcialitat en el 12,79%, inferior també al trimestre anterior.
 • Aquest trimestre la desocupació masculina (246.700 homes) és superior a la femenina (226.200 dones), degut a que l’atur entre els homes s’ha incrementat en 45.900 persones (+22,86%), mentre que entre les dones l’increment ha estat en 15.300 persones (+7,25%). Interanualment, l’atur masculí (+25.300) també ha augmentat més que el femení (+16.300). Tot i això, la taxa d’atur femenina (12,91%) continua sent lleugerament superior a la masculina (12,66%).
 • La taxa de parcialitat femenina se situa aquest trimestre en el 19,19%, molt més superior a la masculina (7,05%). I la taxa de temporalitat femenina també és superior a la masculina.
 • L’atur juvenil s’ha incrementat aquest trimestre en 13.000 joves, i també interanualment en 19.500 joves. Representen el 20,38% del total de l’atur. La taxa d’atur juvenil (35,60%) és gairebé tres vegades la taxa d’atur general i la de temporalitat juvenil és més de tres vegades la taxa de temporalitat general, i se situa en el 60,31%.
 • L’atur entre les persones estrangeres s’incrementa aquest trimestre en 21.000 persones i representen el 30,45% del total de persones en situació de desocupació.
 • Per sectors, dels 700 llocs de treball que s’han destruït aquest trimestre, 180.000 llocs eren del sector serveis, 22.100 de la construcció i 21.700 de la indústria. Per contra, s’han creat 300 llocs de treball a l’agricultura. Interanualment, s’han destruït 203.700 llocs de treball, dels quals 149.300 al serveis. La indústria ha destruït 51.400 llocs de treball en un any.
 • Aquest trimestre s’han treballat a Catalunya un total de 3.227.500 hores, 223.700 hores menys que al trimestre anterior (-6,93%).
 • D’altra banda, la població en situació de desocupació de llarga durada arriba aquest trimestre a les 126.200 persones (el 26,69% del total) i d’aquestes, el 61,25% porten més de 2 anys sense feina (77.300 persones).
 • El percentatge de població en situació de desocupació que no rep prestacions arriba al 63,44% (300.000 persones).
 • Pel que fa a les famílies, 112.700 llars no tenen cap persona perceptora d’ingressos,000 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació i 214.800 llars tenen tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

La UGT de Catalunya no pot valorar positivament les dades del segon trimestre l’EPA que coneixem avui. Novament reflecteixen la crisi econòmica, social i laboral causada per l’esclat de la pandèmia de la Covid-19 i mostren la facilitat amb la qual es destrueix ocupació com a conseqüència d’un model de mercat de treball basat en la temporalitat i la precarietat laboral.

Malgrat les mesures adoptades pels governs en forma d’ERTO per tal de suavitzar els efectes del tancament temporal de les empreses com a conseqüència de la crisi sanitària i la necessitat de confinar la població, aquestes no han estat suficients per a evitar el fort increment de l’atur i de la destrucció d’ocupació a Catalunya d’aquest trimestre, tot i que les dades no reflecteixen les persones afectades pels ERTO, que es consideren ocupats.

Per una altra banda, l’alt increment de les persones inactives d’aquest trimestre també està relacionat amb el confinament de la població i el tancament de les empreses, provocant que persones disponibles per treballar no poguessin buscar feina i hagin estat considerades inactives per les estadístiques de l’EPA.

Ens preocupa el fort increment de la desocupació entre la població mes jove, amb una taxa d’atur que arriba al 35,60%, i entre la població estrangera, que aquest trimestre representa el 30,45% del total de l’atur.

Tornem a alertar sobre la destrucció d’ocupació a la indústria, amb 21.700 llocs de treball perduts aquest trimestre i 51.400 llocs de treball destruïts interanualment.

Ara més que mai és necessari un canvi de model productiu, que generi ocupació de qualitat, amb unes condicions laborals dignes per a les persones treballadores, i basat en la innovació, el coneixement i la qualificació.

Per una altra banda, alertem sobre la situació de col·lectius, llars i famílies vulnerables que estan patint de manera més greu les conseqüències laborals i socials d’aquesta pandèmia perquè no disposen dels recursos suficients.

Per tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem: 

 • La derogació immediata de les reformes laborals, culpables d’aquest model laboral tan precari i que han fomentat l’acomiadament, la desregulació laboral i la implantació generalitzada dels contractes temporals.
 • La reorientació immediata dels pressupostos del govern de la Generalitat de Catalunya per atendre l’emergència social en la que es troben milers de famílies a Catalunya a causa de la crisi sanitària de la Covid-19.
 • El desenvolupament del que s’estableix a l’Acord Nacional de Bases per a la Reactivació Econòmica amb Protecció Social, que haurà de comptar amb la dotació pressupostària necessària per a la seva concreció amb mesures que permetin iniciar una reconstrucció econòmica i social digna, eficient i sense deixar a ningú enrere.
 • La posada en marxa immediata del Pla de suport al sector de l’automòbil i  una aposta clara i valenta per al sector de la indústria, a l’alçada del que estan fent els altres països europeus.
 • Agilitar la tramitació de l’Ingrés Mínim Vital per donar cobertura als centenars de milers de famílies que es troben fora de tots els circuits de protecció econòmica i social.
 • Perllongar l’acord dels ERTOs més enllà del 30 de setembre per garantir el manteniment dels llocs de treball d’aquells sectors on no es pugui reiniciar l’activitat amb normalitat a causa de la crisis provocada per el Covid-19.
 • Treballar per acabar amb el frau amb els ERTOs mitjançant la revisió exhaustiva de tots els ERTOs de força major per part de l’administració, amb l’objectiu de detectar aquelles empreses que els han presentat de manera injustificada, o que continuen en ERTO tot i haver reiniciat l’activitat, perquè siguin sancionades i hagin de retornar les subvencions rebudes.
 • El compliment per part de les empreses i les administracions de l’obligació de garantir la seguretat i la salut de tots dels treballadors i les treballadores consensuant i establint les mesures i els protocols necessaris per desenvolupar el seu treball.
 • Solucionar de manera immediata totes les incidències que provoquen que encara hi hagin treballadors i treballadores que no han rebut la seva prestació per ERTO o que l’han rebut en quantitats errònies.

Més recursos personals i econòmics per al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i incrementar el nombre d’orientadors i orientadores especialitzats per tal de garantir una ràpida i adequada atenció a les persones, així com polítiques actives d’ocupació d’impacte directe a les persones treballadores més afectades per aquesta crisi sanitària que inclogui una estratègia de reinserció laboral, amb itineraris d’orientació personalitzats i formació i requalificació professional per a millorar la serva ocupabilitat a curt termini i puguin reincorporar-se al mercat de treball el més aviat possible.

 

Comments are closed.