Aquest darrer trimestre s’han destruït 26.900 llocs de treball a Catalunya

La pandèmia deixa al descobert l’alta capacitat de destrucció del nostre mercat laboral, basat en llocs de treball temporals i precaris.

Dades destacades d’aquest trimestre:
 • El primer trimestre de l’any 2020 finalitza amb 411.600 persones en situació de desocupaciótot i que a les dades no es troba reflectit el total de persones afectades pels ERTOs presentats per les empreses a causa de la crisi sanitària. (694.284 persones i 94.598 empreses a data d’ahir)
 • S’ha produït un increment de l’atur intertrimestral de 5.800 persones (+1,43%), tot i que interaunualment s’ha reduït en 35.000 persones (-7,84%). En comparació amb el primer trimestre de 2007 encara hi ha 160.900 persones més en situació d’atur.
 • La taxa d’atur puja fins al 10,66%, 0,2 punts percentuals més que el trimestre anterior i encara lluny de la taxa del primer trimestre de 2007, abans de l’inici de la crisi, que se situava en el 6,70%.
 • Aquest trimestre s’han destruït 26.900 llocs de treball. Tot i que interanualment s’han creat 60.200 (+1,78%), encara hi ha 68.200 llocs de treball menys que abans de l’inici de la crisi.
 • A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 14,41%, amb 3.313.000 persones en situació de desocupació, 121.100 més que el trimestre anterior (+3,79%), però 41.200 persones menys que ara fa un any (-1,23%).
 • A Catalunya es redueix la població activa d’aquest trimestre en 21.200 persones i la taxa d’activitat, situant-se en el 61,14% (-0,4p.p). Interanualment, la població activa s’incrementa en 25.200 persones (+0,66%).
 • La població ocupada absoluta es redueix en 26.900 persones respecte al trimestre anterior, tot i que interanualment s’incrementa en 60.200 persones. La taxa d’ocupació es redueix respecte al trimestre anterior (-0,5%), però creix interanualment en 0,4 punts percentuals.
 • La població inactiva s’ha incrementat en 31.500 persones el darrer trimestre i en 40.600 persones en un any.
 • La taxa de temporalitat se situa aquest trimestre en el 20,41%, 0,8 punts percentuals menys que el trimestre anterior, i la taxa de parcialitat en el 14,80%, inferior al trimestre anterior, però amb un creixement interanual de 0,50 punts percentuals.
Ø Aquest trimestre la desocupació femenina representa el 51,24% del total (210.900 dones), i el 48,76% són homes (200.800). L’atur s’ha incrementat entre les dones (+8.000 dones, +3,94%), mentre que entre els homes s’ha reduït (-2.100 homes, -1,03%). Interanualment, l’atur femení també s’ha reduït menys que el masculí, i la taxa d’atur femenina (11,44%) continua sent superior a la masculina (9,94%).
 •  La taxa de parcialitat femenina se situa aquest trimestre en el 21,83%, molt més superior a la masculina (8,49%). I la taxa de temporalitat femenina també és superior a la masculina.
 • L’atur juvenil s’ha incrementat aquest trimestre en 3.500 joves, tot i la reducció en 8.000 joves respecte al mateix període de l’any anterior. Els joves representen el 20,26% del total de l’atur. La taxa d’atur juvenil (28,32%) és gairebé 18 punts percentuals més que la taxa d’atur general i la de temporalitat juvenil és més de tres vegades la taxa de temporalitat general, i se situa en el 62,62%.
 • L’atur entre les persones estrangeres s’incrementa aquest trimestre en 10.900 persones i representen el 29,88% del total de persones en situació de desocupació.
 • Per sectors, aquest trimestre dels 26.900 llocs de treball destruïts, 18.700 llocs ho han estat als serveis, 6.300 a la indústria i 2.500 a l’agricultura. Per contra, s’han creat 500 llocs de treball a la construcció. Interanualment, tot i que s’han creat 60.200 llocs de treball, la indústria ha destruït 16.700 llocs de treball i l’agricultura 2.700. Els serveis han creat 73.000 llocs de treball i la construcció 6.500 llocs de treball més.
 • El 51,13% del total de persones ocupades a Catalunya treballen més de 40 hores setmanals i el 7,72% més de 45 hores setmanals.
 • D’altra banda, la població en situació de desocupació de llarga durada arriba aquest trimestre a les 155.800 persones (el 37,85% del total) i d’aquestes, el 61,55% porten més de 2 anys sense feina (95.900 persones).
 • El percentatge de població en situació de desocupació que no rep prestacions arriba al 65,57% (269.900 persones).
 • Pel que fa a les famílies, 91.300 llars no tenen cap persona perceptora d’ingressos, 130.800 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació i 243.300 llars tenen tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Les dades de l’EPA que coneixem avui estan condicionades per la situació d’estat d’alarma provocada per la pandèmia del coronavirus, amb un impacte molt important en l’ocupació a Catalunya, tot i que no recullen la totalitat les 694.284 persones treballadores afectades pels 94.598 expedients de  regulació temporal d’ocupació presentats a Catalunya, segons dades d’ahir del Departament de treball i que només reflecteixen els 15 primers dies de l’estat d’alarma.
Segons el propi INE, la declaració de l’estat d’alarma ha tingut importants repercussions sobre l’EPA del primer trimestre de 2020, tant en la realització d’entrevistes com en les variables mesurades. En aquest sentit, els efectes són apreciables a partir de la setmana 11 del trimestre analitzat, per la qual cosa, la seva influència sobre la totalitat del trimestre queda diluïda.
Així, l’evolució favorable de les dades dels darrers trimestres s’ha vist trencada amb l’increment de l’atur, especialment entre les dones, les persones joves i les estrangeres, l’increment de la inactivitat, la reducció de la població ocupada i de la població activa i la destrucció d’ocupació.
Des de la UGT de Catalunya considerem que part d’aquesta pujada de l’atur i destrucció d’ocupació han estat provocades perquè moltes empreses han optat per acomiadar els seus treballadors i treballadores, en lloc de fer mesures de flexibilitat interna o aplicar ERTOs justificats per la pandèmia.
Queda evidenciada la capacitat de destrucció d’ocupació del mercat laboral català fruit de l’abús de la contractació temporal. En aquest sentit, estem davant la major pèrdua d’ocupació en un trimestre a Catalunya (-26.900 llocs de treball) des del primer trimestre de 2014, quan es van destruir 38.000 llocs de treball.
Ens amoïna de manera especial la situació dels col·lectius, les llars i les famílies amb situació de més vulnerabilitat que estan patint les conseqüències de l’estat d’alarma sanitària de manera més greu, i que no tenen eines ni recursos per fer-hi front.
Finalment tenim la convicció de que el camí cap a la reactivació econòmica del nostre país ha d’anar acompanyada de protocols i mesures necessàriament pactats i concertats entre l’administració, les empreses i la representació legal de les persones treballadores per tal d’evitar un rebrot dels contagis en l’àmbit laboral i en els desplaçaments vinculats, tant en els sectors essencials, com en la resta de les empreses, en el moment que comencin a recuperar la seva activitat.
Per tot això, la UGT de Catalunya:
Reclamen la necessitat de continuar aplicant mesures extraordinàries econòmiques i laborals que protegeixin les persones que han perdut la feina, les que no poden accedir a una, i les  que s’hagin vist afectades per una reducció d’ingressos.
· És urgent posar en marxa una renda mínima conjuntural o extraordinària que doni cobertura als centenars de milers de famílies que estiguin fora de tots els circuits de protecció econòmica i social fins que es faci realitat la Llei d’Ingrés Mínim Vital.
· Reclamem una revisió exhaustiva de tots els ERTO de força major per part de l’administració, amb l’objectiu de detectar aquelles empreses que els han presentat de manera injustificada, perquè que siguin sancionades i hagin de retornar les prestacions rebudes.
· Reclamem que les empreses que presenten ERTO per COVID-19 incloguin els treballadors i treballadores fixos discontinus, per garantir les condicions d’igualtat amb la resta de la plantilla i poder-se beneficiar de les mesures extraordinàries.
· També reclamen que els treballadors i treballadores de ETT que han estat acomiadats arrel de la crisi sanitària siguin inclosos en el ERTO que efectuen aquestes empreses, per que pugin gaudir de les mesures extraordinàries aprovades per el Govern i retornar als seus llocs de treball una vegada finalitzada la situació de força de major.
· Davant l’imminent inici de la campanya de recollida de la fruita d’enguany, exigim que es posin totes els mecanismes i mesures necessaris per tal de garantir-la sense posar en risc la salut, la seguretat i la protecció de les persones treballadores del camp, consensuant mesures i protocols per evitar contagis de la Covid-19, així com unes condicions laborals acceptables.
· Demanem a les organitzacions empresarials treballar per a trobar solucions compartides, des de un compromís de coresponsabilitat per fer front a la crisi i un compromís mutu amb els sectors públics, mitjançant la concertació institucional i social, reforçant els valors del consens, del diàleg social i la negociació col·lectiva per lluitar contra la pandèmia del  COVID-19 i les seves conseqüències socials i laborals.
· Reclamem a les administracions públiques que controlin i garanteixin els salaris dels treballadors i les treballadores a la contractació pública: les administracions públiques han de contribuir a salvaguardar tots els llocs de feina de les empreses que treballen per contracte públic, garantint el pagament dels salaris dels treballadors i les treballadores dels contractes públics suspesos temporalment com a conseqüència del Covid-19, evitant que empreses puguin presentar ERTO ni ERO.
· Tornem a demanar al SEPE i al SOC que facilitin, garanteixin i agilitin la tramitació de les prestacions a les persones associades als ERTO i altres persones que han estat acomiadades a conseqüència de l’estat d’alarma per tal de no incrementar els perjudicis que poden tenir en perdre la feina, així com garantir els drets de les persones beneficiàries i sol·licitants de prestacions per desocupació mentre duri la situació actual.
· Reclamem al govern que garanteixi els ingressos a les persones i famílies més vulnerables: les que depenen de la Renda Garantida de Ciutadania o prestacions assistencials, l’atenció de totes les situacions d’urgència social, mitjançant els equips d’urgència dels Serveis Bàsics d’Atenció Social, i la cobertura a les persones que no tenen accés a les mesures aprovades: persones en situació d’atur, les que treballaven en economia submergida o les que cobren 430€ que difícilment podran subsistir.
· Instem al govern a aplicar de manera immediata les mesures socials aprovades per tal de garantir l’habitatge, lloguers i hipoteques, els subministraments bàsics, protecció a persones treballadores en situació de vulnerabilitat (empleades de la llar i treballadors i treballadores temporals), persones treballadores del sector agrari, consumidors i famílies en situació de vulnerabilitat, petites i mitjanes empreses, dones víctimes de violència de gènere i la protecció econòmica a les persones afectades col·lateralment per la crisi sanitària.
I de manera especial avui, 28 d’abril, dia internacional de la Seguretat i Salut en el treball, exigim a les empreses i a les administracions que compleixin amb l’obligació de garantir la seguretat i la salut de tots dels treballadors i les treballadores establint les mesures necessàries per desenvolupar el seu treball. Tant a les persones treballadores dels serveis bàsics, personal sanitari, personal de neteja, personal de seguretat, d’alimentació, transport, etc., com a les persones treballadores d’empreses que continuen amb la seva activitat.

 

 

Comments are closed.