Atur març: La setmana santa ens deixa ocupació temporal i precària

miniaturaMés de 375.000 persones en situació d’atur, el 73,79% de les registrades al SOC, o bé cobren una prestació màxima de 426 euros o bé no cobren res

Aquest mes de març, a Catalunya, l’atur s’ha reduït en 10.246 persones, situant-se en 499.991 les persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 2,01% respecte al mes anterior i una rebaixa interanual d’un 12,54%, amb 71.664 persones menys en situació de desocupació que ara fa un any.

Pel que fa a l’atur registrat a l’Estat espanyol, aquest també s’ha reduït en 58.216 persones (-1,40%) respecte al mes de febrer, i ha baixat en 357.169 persones

(-8,02%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 4.094.770 persones.

Aquest mes totes les províncies catalanes han reduït el número de persones en situació d’atur respecte a l’anterior. Així, a Barcelona, l’atur s’ha reduït en un 1,05% (369.136 persones en situació d’atur 3.912 persones menys que al mes anterior); Girona, en un 5,49% (46.245 persones aturades, 2.687 persones menys que al mes anterior), Lleida, en un 1,64% (25.984 persones en situació d’atur, 433 menys) i Tarragona, en un 5,20% (58.626 persones en situació d’atur, 3.214 menys que al mes anterior). Comparant amb el mateix període de l’any anterior, totes les províncies han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 10,79% de Lleida i el 13,22% de Tarragona.

En relació als diferents grups de població, observem que l’atur s’ha reduït tant entre els homes, amb un descens del 2,25% i 5.373 homes menys en situació d’atur que al mes anterior, com entre les dones, amb un 1,80% menys d’atur i 4.873 dones menys en situació d’atur. Si comparem l’atur registrat d’aquest mes amb el mateix període de l’any anterior, observem que s’ha reduït un 15,54% entre els homes i un 9,72% entre les dones.

Pel que fa a la població treballadora més jove, l’atur disminueix respecte al mes de febrer. El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest març en 33.437 persones, amb 1.264 joves menys en situació d’atur (-3,64%). Respecte al març de 2015, l’atur juvenil s’ha reduït d’un 14,71%.

Pel que fa a la població estrangera, aquest mes registra un total de 100.303 persones en situació de desocupació, el que representa un descens d’un 1,9% (-1.925 persones) respecte al mes anterior, i una reducció d’un 12,2%  (-13.905 persones)  respecte al mateix període de l’any anterior. 55.717 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 15.063 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes el 20,06% del total de l’atur a Catalunya.

Per sectors, l’atur s’ha reduït a tots ells excepte entre les persones sense ocupació anterior: 69 persones més es troben en situació d’atur (+0,22%). Així, als serveis  hi ha 8.313 persones menys en situació d’atur (-2,40%), a la indústria, 1.281 persones aturades menys (-1,99%), a la construcció, 572 persones desocupades menys (-1,08%) i a l’agricultura, 149 persones menys en situació de desocupació (-1,07%). En termes interanuals, l’atur també s’ha reduït a tots els sectors, oscil·lant entre una reducció del 8,63% entre les persones sense ocupació anterior i del 19,87% a la construcció. En termes absoluts, l’atur als serveis s’ha reduït en 41.122 persones des de l’any passat.

En relació a la contractació, aquest mes de març s’han signat un total de 227.813 contractes, 12.420 més que al mes anterior (+5,77%), i 9.214 més que ara fa un any (+4,22%). La contractació s’ha incrementat a Barcelona, 3.013 contractes més que al mes anterior (+1,80%); a Girona, 5.011 contractes més (+28,72%) ia Tarragona, 4.754 contractes més (+23,66%). A Lleida, la contractació ha caigut en 358 contractes (-3,56%). Respecte l’any anterior, la contractació també s’ha incrementat a totes les províncies a excepció de Lleida, on ha baixat un 7,04%.

Un total de 33.110 dels contractes signats han estat indefinits (el 14,53% del total), davant de 194.703 contractes temporals (el 85,47% del total de la contractació d’aquest mes).

La contractació indefinida s’ha incrementat en 2.560 contractes respecte al mes de febrer (+8,38%) i 1.090 contractes més que l’any anterior (+3,40%). La contractació temporal també s’ha incrementat en 9.860 contractes (+5,33%) respecte el mes anterior, i en 8.124 contractes respecte el mateix període d’ara fa un any (+4,35%).

El sector on més s’ha incrementat la contractació ha estat els serveis, amb 11.866 contractes més (+6,96%), i a la indústria, amb 1.746 contractes més (+5,90%). L’agricultura no ha variat la contractació (o%%) i la contractació a la construcció s’ha reduït en 1.192 contractes (-9,73%).

El 67,93% del total de la contractació del mes de març han estat contractes temporals del sector serveis (154.760 contractes).

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, al mes de març hi havia 3.092.230 persones afiliades, xifra que representa un increment de 31.833 persones afiliades (+1,04%) respecte al mes de febrer, i un increment de 110.759 persones (+3,71%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 57,52%. En aquest sentit, 216.733 de les persones registrades a les oficines de treball, un 42,48%, no cobren prestació o subsidi per desocupació. Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 54,43% del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 159.752 amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

En aquest sentit, 376.485 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 73,79% del total de l’atur registrat.

Valoracions i propostes

Tot i que aquest mes de març presenta una reducció del nombre de persones que es troben en situació d’atur respecte mesos anteriors, des de la UGT de Catalunya no podem celebrar-ho gratament perquè la creació d’ocupació que s’ha generat, principalment derivada de les activitats turístiques de Setmana Santa, és absolutament temporal i precària.

En cap cas s’ha generat una ocupació de serveis que faci a les persones treballadores d’aquest sector tenir una perspectiva de futur mínimament estable i que prevegi la sortida de la seva situació de penúria i dificultats, en un curt-mitjà termini. Les empreses de serveis integrals ofereixen feines a sector estratègics com el turisme amb salaris que estan fins un 40% per sota dels que fixa el conveni sectorial.

Una vegada més, denunciem la qualitat de la contractació que no fa més que agreujar la precarietat laboral. Cada cop més es defineix més clarament el perfil de la persona treballadora que, tot i tenir una feina remunerada, presenta un sou de pobresa i perpetua les seves dificultats per arribar a final de mes.

Així doncs, aquest missatge que ens fan arribar des dels diferents governs, d’Espanya i de Catalunya, de que ja hem sortit de la crisi, és una fal·làcia que no admetem i que, des de la nostra organització volem canviar.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

  • La priorització de la lluita contra l’ús abusiu de la legislació laboral, que perpetua un mercat de treball precari i amb uns col·lectius cada cop més vulnerables i desprotegits.
  • La continuació per part de la nostra organització de la petició de la derogació de les diferents Reformes laborals que no han fet més que potenciar la precarització del mercat de treball del què parlàvem més a munt.
  • Un augment dels salaris i l’establiment d’un salari mínim de mil euros, fet que ajudaria a recuperar el nivell adquisitiu que s’havia tingut anteriorment i sortir de la crisi amb la reactivació del consum.
  • L’equiparació de les empreses de serveis integrals a les empreses de treball temporal per tal d’evitar”l’explotació laboral legal”, de les persones treballadores d’aquestes empreses.

El desenvolupament de politiques de xoc adreçades als grups de població més desafavorits i amb més dificultats d’inserció laboral com les persones joves, les persones que es troben en situació de desocupació de llarga durada, especialment si han esgotat les prestacions, i les persones majors de 45 anys.

Comments are closed.