Atur novembre: l’avançament de la campanya nadalenca no pot absorbir la pèrdua d’ocupació per la fi de la temporada turística

El número de persones aturades que cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res, se situa aquest mes en 300.000 persones, el 72% del total de l’atur registrat

Quart mes consecutiu de pujada de l’atur a Catalunya:
Aquest mes de novembre presenta 422.462 persones en situació de desocupació, 7.391 persones més que el mes anterior (+1,78%), però 40.517 persones menys que l’any passat (-8,75%).

L’atur també creix a l’Estat espanyol:
Se situa en 3.474.281 persones, 7.255 persones més (+0,21%) respecte al mes anterior, però 315.542 persones menys (-8,33%) que el 2016.

Per províncies, l’atur s’incrementa a totes:

 • Barcelona: 2.746 persones més (+0,91%), 305.934 persones en situació de desocupació.
 • Girona: 1.948 persones més (+4,85%), 42.113 persones desocupades.
 • Lleida: 911 persones més (+4,28%), 22.177 persones en situació d’atur.
 • Tarragona: 1.786 persones més (+3,54%), 52.238 persones desocupades.
  Si comparem amb l’any anterior, les quatre províncies catalanes han reduït l’atur entre el 6,65% de Tarragona i el 9,41% de Barcelona.

L’atur s’incrementa tant entre els homes com entre les dones:
3.174 homes més en situació d’atur (+1,75%) i 4.217 dones més (+1,81%). Aquest mes hi ha 184.980 homes i 237.482 dones en situació d’atur. Comparant amb l’any anterior, l’atur s’ha reduït un 12,06% en el cas dels homes (25.363 desocupats menys) i un 6% en les dones (15.154 dones en situació d’atur menys).

Es redueix l’atur entre les persones més joves:
948 joves menys en situació d’atur, amb un total 28.496 persones menors de 25 anys registrades sense feina (-3,22%). Respecte a l’any passat, el nombre de joves en situació d’atur s’ha reduït un 11,04%, amb 3.535 joves menys.

L’atur entre la població estrangera s’incrementa en 3.837 persones i representa aquest mes el 20,68% del total de l’atur:Són 87.352 persones estrangeres en situació de desocupació, 3.837 persones més que el mes anterior (+4,6%), però un 4,8% menys respecte al mateix període de l’any anterior.

Per sectors, l’atur s’incrementa als serveis, amb 8.296 persones més desocupades (+2,85%). A la resta de sectors l’atur disminueix: entre les persones sense ocupació anterior, 433 persones menys (-1,54%), a la construcció, 204 persones menys (-0,55%) a l’agricultura, 174 persones menys desocupades (-1,60%), i a la indústria, 94 persones menys en situació d’atur.

Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, en 21.804 persones (-6,80%); a la indústria, en 8.238 persones (-14,58%); a la construcció, en 7.094 persones (-16,12%); entre les persones sense ocupació anterior, en 2.141 persones, (-7,20%), i a l’agricultura, en 1.240 persones (-10,40%).

Cau la contractació:
Al novembre s’han signat un total de 268.606 contractes, 29.243 contractes menys que el mes anterior (-9,82%). La contractació s’ha reduït a totes les províncies: a Barcelona, 17.787 contractes menys (-7,77%), a Tarragona, 5.305 contractes menys (-16,80%), a Girona, 4.208 contractes menys (-17,78%) i a Lleida, 1.943 contractes menys (-14,30%).

Comparant  amb les dades del mes de novembre de l’any anterior, s’observa que la contractació s’ha reduït a totes les províncies a excepció de Barcelona, on s’ha incrementat un 1,62%. Així, a Girona ha caigut un 1,79%, a Tarragona un 0,97% i a Lleida un 0,36%.

La contractació cau a tots els sectors a excepció de l’agricultura, on puja un 5,70%, amb 338 contractes més que el mes anterior. Destaca la caiguda en la contractació al sector serveis, amb 25.987 contractes menys (-10,75%) i a la indústria, amb 2.895 contractes menys (-7,77%). A la construcció s’han signat 699 contractes menys (-5,37%).

S’ha reduït  la contractació indefinida i també la temporal:
S’han signat 34.717 contractes indefinits, 6.317 contractes menys que al mes anterior, amb una reducció del 12,50%. En relació al novembre de l’any anterior, hi ha 1.488 contractes indefinits més (+4,48%). La contractació indefinida representa el 12,93% del total de la contractació d’aquest mes.

S’han signat 233.885 contractes temporals, 22.926 menys que el mes anterior, amb una reducció del 8,93%, però 1.228 contractes més que el mateix mes de l’any passat (+0,53%). El 87,07% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 80,28% de la contractació ha estat del sector serveis (215.642 contractes) i el 69,63% del total de la contractació del mes de novembre ha estat temporal i del sector serveis (187.017 contractes).

El 52,74% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (141.665 contractes), mentre que les dones han signat el 47,26% del total de la contractació (126.941 contractes).

Baixa l’afiliació a la Seguretat Social:
Aquest mes es comptabilitzen 3.300.037 persones afiliades a la Seguretat Social, 4.037 persones menys que el mes anterior (-0,12%). En comparació al mateix període de l’any anterior, l’afiliació s’incrementa en 115.289 persones (+3,62%).

La taxa de cobertura de prestacions se situa en el 56,17%. Així,181.939 de les persones registrades a les oficines de treball, el 43,83% no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 50,44% del total de les persones que reben una prestació: 117.597 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

El número de persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC que cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res, se situa aquest mes en 299.536 persones, el 72,17% del total de l’atur registrat.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Estem davant el quart mes consecutiu de pujada de l’atur a Catalunya, acompanyada de reducció de la contractació i caiguda de l’afiliació a la seguretat social.

La pujada de l’atur i la caiguda de la contractació responen fonamentalment a l’evolució del sector serveis, on s’ha incrementat l’atur en 8.296 persones i s’ha reduït la contractació en 25.987 contractes, com a conseqüència de la finalització dels últims contractes de la temporada turística.

Per una altra banda, tot i l’avançament de l’inici de la campanya nadalenca amb els moviments al comerç d’aquesta darrera setmana, amb ofertes i campanyes per activar el consum, no s’ha pogut absorbir la pèrdua d’ocupació d’aquest mes.

Així mateix, alertem de que el nombre de persones que cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res arriba aquest mes gairebé a les 300.000 persones, el 72,17% de l’atur registrat.

Tot i això, l’evolució positiva de les dades quantitatives en relació amb l’any anterior, no amaguen la precarietat dels llocs de treball que es creen: temporals, amb jornades parcials, salaris baixos i pitjors condicions laborals que abans de l’inici de la crisi.

 • En l’actualitat hi ha 163.292 persones més en situació d’atur.
 • Hi ha 123.034 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Tot i que se signen més contractes, creixen els temporals i baixen els indefinits.
 • La temporalitat és 4,43 punts percentuals més alta.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït en més de 23 punts percentuals.
 • Les persones que cobren una prestació assistencial o no cobren res s’ha incrementat en més de 46 punts percentuals.

Des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • La derogació de les darreres reformes laborals imposades, que han estat les causants de la situació actual de precarietat del nostre mercat de treball.
 • L’impuls de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat.
 • Garantir la capacitat adquisitiva de les persones treballadores augmentant els salaris, situant el salari mínim interprofessional al mateix que l’europeu: 1.000 euros.
 • Aplicar mesures eficaces per a perseguir i penalitzar el frau en la utilització de la contractació temporal amb conseqüències econòmiques dissuasives d’aquesta mala praxis.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.
 • Reforçar el diàleg social i la negociació col•lectiva per evitar la desregulació del mercat de treball.

Comments are closed.