Canvi de criteri en l’acompanyament a les visites a l’ICAM

La UGT de Catalunya durant anys ha estat reivindicant que les persones treballadores poguéssim ser acompanyades en les visites davant del personal mèdic de l’ICAM, ja que segons la carta de drets i deures d’aquest organisme no estava permès.

Finalment, s’han escoltat les nostres reivindicacions i s’aplicarà la carta de drets i deures general del Departament de Salut la qual en el seu punt 4.1.3., diu:

“Dret a decidir qui pot estar present durant el actes sanitaris.

La persona té dret a decidir i explicitar quins familiars o persones vinculades poden estar presents en l’acte assistencial, llevat dels casos en què aquesta presència sigui incompatible o desaconsellable amb la prestació del tractament i les cures; en aquest cas és necessària la justificació argumentada i explícita”.

Això suposa un canvi substancial, atès que la persona treballadora és qui dona el consentiment a ser acompanyada, quan fins ara es podia interpretar a criteri del personal facultatiu.

En conseqüència, un representant del treballadors o del sindicat podrà acompanyar les persones treballadores.

Gràcies a la reivindicació i a la lluita diària hem aconseguit la millora en la defensa dels drets de les persones treballadores.

Comments are closed.