Com prevenir l’escabiosi (sarna) en l’àmbit laboral

Foto: Canal Salut – Generalitat de Catalunya.

El tancament parcial de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Montcada per un cas de sarna, els diferents brots en certs hospitals i residències, els casos dels menors no acompanyats, etc., han posat en el punt de mira la sarna com a malaltia contagiosa.

Què és?

La sarna o escabiosi és una malaltia parasitària de la pell produïda per un àcar anomenat Sarcoptes scabiei. És un artròpode d’uns 4 mm de longitud amb vuit potes i cap rodó. Penetra sota la capa superficial de la pell excavant túnels on la femella diposita els ous. Les larves surten dels ous i excaven túnels en les capes més externes on es converteixen en adultes. Les proteïnes dels àcars i els residus produeixen una reacció al·lèrgica que origina una picor intensa a la persona infestada

En una persona, els àcars poden viure durant un període d’1-2 mesos però fora del cos humà, no sobreviuen més de 48-72 hores. Els àcars són destruïts si s’exposen a una temperatura de 50 °C durant 10 minuts.

Símptomes

El principal símptoma és la picor intensa, especialment durant la nit. En fases inicials poden aparèixer lesions lineals en forma de solcs o bé petites lesions eritematoses punctiformes (barbs, en castellà espinillas). En fases més avançades la pell pot presentar crostes o escames.

Qualsevol part del cos es pot veure afectada, però en adults les zones d’afectació més freqüent són els espais interdigitals de les mans, cares laterals dels dits, cara interna dels canells i avantbraços, plec submamari i genital, arèola mamària, peus, aixelles i natges.

En cas de diagnòstic s’ha de notificar de forma immediata a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) a fi que es puguin posar en marxa de forma precoç mesures de prevenció i control que permetin limitar-ne la seva extensió.

Com es contagia?

Al nostre entorn la sarna no està lligada a les condicions higièniques. Els brots es produeixen majoritàriament en residències geriàtriques, escoles bressol i, amb menys freqüència, en presons i institucions sanitàries com ara centres sociosanitaris i hospitals.

El període de transmissibilitat, és a dir, el temps en què és possible el contagi s’inicia des del primer moment de la infestació fins que l’àcar i els ous són destruïts pel tractament. La persona infestada és immediatament una font potencial d’infecció per a altres individus, fins i tot en absència de símptomes. El període d’incubació, comprès entre la infestació i l’aparició dels símptomes, acostuma a ser de 2-6 setmanes.

Mesures de control en cas de detectar sarna:

 L’Agència de Salut Pública determina les actuacions a realitzar, ja sigui la persona afectada un treballador o l’usuari d’un centre.

  • Persona afectada: el primer pas és que un metge/essa diagnostiqui el possible cas de sarna. El tractament mèdic habitualment es realitza amb l’aplicació d’escabicides en forma de locions o cremes. La malaltia deixa de ser transmissible a les 24 hores del tractament eficaç.
  • Persones potencialment exposades: en el cas de contactes domiciliaris o institucionals més estrets es recomana que les persones potencialment exposades facin un tractament profilàctic. Tots els exposats han de ser tractades al mateix temps que la persona infestada per tal de prevenir una possible reexposició i reinfestació.
  • Mesures de control general: S’ha de rentar la roba, tovalloles i roba de llit usada pels casos durant els 3 dies anteriors al tractament en els cicles calents de la rentadora o netejar-se en sec. Els articles que no es poden rentar o netejar en sec es poden desinfectar emmagatzemant-los en una bossa de plàstic tancada durant una setmana per assegurar la destrucció dels àcars, atès que generalment no sobreviuen més de 2 a 3 dies fora del cos. En les habitacions utilitzades per persones infectades s’ha de fer una neteja ambiental integral que inclogui l’aspirat a fons.

Mesures de prevenció

S’han de complir les mesures universals d’higiene per prevenir les malalties transmissibles per contacte (rentat de mans durant 40 segons amb sabó líquid i paper d’un sol ús, fer servir guants per tocar sang, fluids corporals i material contaminat, etc.) així com les mesures de prevenció derivades de l’avaluació de riscos laborals específica del lloc de treball.

La sarna com a accident de treball

La sarna o escabiosi no està recollida en el quadre de malalties professionals. Per això, s’ha de demostrar el nexe causal entre l’activitat i la malaltia. Per exemple; que dos treballadors pateixin la malaltia; que hi hagi un brot a l’empresa (es considera brot amb aparició de dos o més pacients i/o professionals i altres treballadors del centre amb sospita d’infestació per escabiosi), etc.

Davant d’una negativa de la mútua a reconèixer un cas de sarna com a accident de treball, aconsellem a la persona treballadora que es posi en contacte amb els serveis jurídics de la UGT.

Font: Procediment d’actuació davant un brot d’escabiosi en l’àmbit sanitari Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública

Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals

Comments are closed.