Consulta tota la informació sobre la Covid-19

La UGT de Catalunya hem elaborat un seguit de documentació, en format de preguntes i respostes, per facilitar la solució de dubtes sobre l’afectació sociolaboral de la Covid-19: mesures organitzatives i preventives a les empreses, nous escenaris laborals, permís retribuït recuperable, expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), i també informació sobre prestacions i mesures socials.

Aquesta documentació la consultes en aquesta web sempre amb la darrera actualització d’acord als decrets publicats al BOE.

Enllaç al recull de les normes publicades vigents.

 • Preguntes i respostes sobre el Coronavirus en l’àmbit laboral

La UGT de Catalunya hem preparat un document de preguntes i respostes sobre la Coronavirus en l’àmbit laboral per resoldre tots aquells dubtes que es poden plantejar els treballadors i les treballadores sobre mesures preventives i organitzatives al lloc de treball.

Podeu descarregar-vos el document de preguntes i respostes sobre el coronavirus en l’àmbit laboral en aquest enllaç.

Actualitzat el 10 de febrer de 2021.

 • Escenaris laborals que genera la COVID19

El coronavirus ha desdibuixat, al nostre país, el sistema de relacions laborals, fent aflorar diferents situacions i escenaris laborals, que van adaptant-se fins i tot, creant-se amb el pas de les hores i els dies. Els escenaris van canviant a gran velocitat, condicionats també pels reials decrets que el Govern va aprovant.

Per aquest motiu, des de la UGT de Catalunya, intentem recollir quins són, a dia d’avui, els possibles escenaris laborals que els treballadors i les treballadores es poden trobar.

Pots consultar el document Escenaris laborals que genera el coronavirus en els següents enllaços:

Versió en català

Actualitzat el 3 de juny de 2021.

 

 •  Resolució SLT/2620/2020, restricció de la mobilitat nocturna:

En aquest enllaç podeu consultar el resum elaborat per la UGT de Catalunya de la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

I en aquest enllaç podeu consultar el text de la Resolució SLT/2620/2020.

 

 •  Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2:

Al si del Consell de Relacions Laborals de Catalunya hem acordat la Declaració en matèria de mobilitat i treball a distància i teletreball en el context del coronavirus SARS-CoV-2 per tal de manifestar l’obligació de les empreses a limitar la mobilitat dels treballadors i les treballadores adoptant sistemes de treball a distància i teletreball, així com la necessitat que en aquells casos que el treball a distància no és possible, s’han d’implantar altres mesures com horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, o similars, per tal que s’evitin les hores punta del transport públic.

En aquest enllaç podeu consultar la Declaració en matèria de mobilitat i treball a distància i teletreball en el context del coronavirus SARS-CoV-2.

Actualització amb data 26 d’octubre de 2020.

 

 • Teletreball:
  • Reial Decret – Llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància

S’ha publicat al BOE, el RD-Llei que regula el treball a distància. Us adjuntem el text normatiu.

i a continuació, disposeu d’un resum que hem elaborat amb les principals novetats.

Actualitzat amb data 23 de setembre de 2020.

 

  • Guia per a implementar el teletreball

Aquesta guia recull les principals matèries que calen desenvolupar ja que el Reial Decret Llei 28/2020, de 22 de setembre, que recordem és fruit del diàleg social, situa la negociació col·lectiva com un element transcedental a l’hora de desenvolupar determinades matèries que trobareu especificades a la guia i amb exemples de clàusules que us poden servir en les meses de negociació.

Pots descarregar-te la guia en aquest enllaç.

 

  • El teletreball abans, durant i després de la Covid-19

Després de la urgència i d’haver aturat el primer cop, ara cal potenciar un conjunt de mesures i normes que facin del teletreball una eina útil i un escenari laboral idoni, tot respectant els drets laborals per convertir-se en una oportunitat real de millora, tant per a l’empresa com per a les persones treballadores que hi presten serveis.

Volem aquest nou escenari lliure de precarietat, des de la UGT hem elaborat un Decàleg del teletreball per situar quines són les prioritats per garantir els drets dels teletreballadors i les teletreballadores que fan ús d’aquesta modalitat de treball no presencial.

Us adjuntem l’informe ‘El teletreball com a eina i escenari laboral’.

Actualitzat amb data 2 de juny de 2020.

 

La secretària de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Núria Gilgado, explica en el següent vídeo l’informe sobre i les propostes de la UGT per a un teletreball amb garanties.

 

 • Permís retribuït recuperable: preguntes i respostes
El 29 de març s’ha publicat al BOE el Real Decret Llei 10/2020 que regula el permís retribuït recuperable per a les persones treballadores que no prestin serveis essencials.
Hem elaborat un document de preguntes amb resposta sobre aquest permís que recordem, malgrat la moratòria d’un dia, entra en vigor avui mateix.

 

Pots consultar-lo en català en aquest enllaç.

Puedes consultarlo en español en este enlace.

Actualització amb data 14 d’abril de 2020.

 

 • Recomanacions i orientacions per negociar la recuperació del permís retribuït recuperable
La UGT de Catalunya, hem elaborat un document de recomanacions i orientacions per  negociar la recuperació del permís retribuït recuperable.
Recordem que el RD 10/2020 que regulava el permís retribuït recuperable fixava que la negociació col·lectiva hauria d’establir la forma de recuperació d’aquest permís retribuït.
En no haver estat possible negociar-ho al si de la Comissió de Seguiment de l’AIC, perquè la patronal segueix eludint la seva responsabilitat representativa, hem elaborat aquestes recomanacions.
En aquests enllaços podeu consultar el document:

 

 

 

Actualització amb data 12 d’abril de 2020.

 

 • Tot el que has de saber sobre un ERTO

En primer lloc, volem recordar que les mesures alternatives, particularment el treball a distància, hauran de ser prioritàries davant del cesament temporal o reducció de l’activitat, tal com ho estableix el recent Reial decret llei 8-2020, aprovat el 17 de març.En aquest document hi pots consultar tota la informació sobre els expedients de regulació temporal d’ocupació: què és? quan és per força major? com ens afecta? quins efectes té sobre les cotitzacions? qui té dret a rebre la prestació? consumeix atur? i si soc treballador/a fix discontinu/a? hi ha indemnització? quins tràmits he de  fer? i si estic de baixa?, entre moltes altres casuístiques.

Informació sobre els ERTO (català)

Información sobre los ERTE (castellà)

Actualització amb data 27 d’abril de 2020.

A continuació teniu tota la informació sobre l’ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció

Informació sobre els ERTO ETOP (català)

Información sobre los ERTE ETOP (castellà)

Actualització amb data 27 d’abril de 2020.

 

 • Procediment dels ERTO de força major a causa de les noves restriccions [Instruccions 16/2020 i 17/2020 Secretaria General del Departament de Treball]

La Secretaria General del Departament de Treball ha dictat dues noves instruccions amb la voluntat, una, de resoldre dubtes i clarificar el procediment sobre els ERTO per causa de força major, que tenen relació directa amb les noves restriccions i dos, determinar els municipis on s’apliquen aquests supòsits.

Podeu consultar el resum que hem elaborat d’ambdues instruccions en aquest enllaç.

En aquests enllaços podeu consultar la Instrucció 16/2020 i la Instrucció 17/2020.

Actualització amb data 22 de juliol de 2020.

 

 • Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació

Amb data 29 de setembre de 2021 s’ha publicat al BOE, el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.

El decret aprovat és fruit del diàleg social i de l’acord aconseguit entre govern, patronals i sindicats en els darrers dies i el resultat d’aquest diàleg és el VI ASDE (Acuerdo Social en Defensa del Empleo).

En aquest enllaç podeu consultar el resum del text normatiu elaborat per la UGT de Catalunya.

Reial decret llei 18/2021

Actualització amb data 29 de setembre de 2021.

 

 • Infografia ‘Permisos parentals vs ERTOS’

La Xarxa d’agents sindicals per a la igualtat (XASI) de la UGT de Catalunya ha elaborat la següent infografia sobre els permisos parentals i els ERTOs.

El document el podeu descarregar en el següent enllaç.

 

 • Pla de xoc per a l’ocupació: persones, empreses i territori

S’ha publicat al DOCG el Decret Llei 16/2020 de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

En aquest enllaç podeu consultar el resum que hem elaborat del Pla de xoc per a l’ocupació: persones, empreses i territori.

Actualització amb data 7 de maig de 2020.

En aquest enllaç podeu consultar el Decret Llei 16/2020.

 

 • Resum del Reial decret llei 24/2020, de 27 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball atuònom i de competitivitat del sector industrial

El 27 de juny es va publicar al BOE el Real Decret-Llei 24/2020, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.  

Aquest RD-Llei té com a objectiu mantenir les mesures extraordinàries previstes en el Real Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19. 

Podeu consultar aquí el text normatiu i el resum del títol I d’aquest text normatiu que com ja sabeu és el resultat de l’acord del diàleg social, el II Acord en Defensa de l’Ocupació (II ASDE), que té com a objectiu modular les mesures extraordinàries i excepcionals 

Resum en català

Resum en castellà

Actualització amb data 29 de juny de 2020.

 

 • Reial Decret-Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Aquest reial decret llei té com a objectiu establir les pautes preventives necessàries que cal seguir mentre perduri la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, encara que l’estat d’alarma hagi acabat; per tant, són pautes aplicables a partir del 21 de juny.

Hem elaborat un resum de les mesures en matèria laboral que conté aquesta normativa, que podeu consultar en aquest enllaç.

Actualitzat amb data 12 de juny de 2020.

 

També podeu consultar el text normatiu –en aquest enllaç– que recordem disposa i regula altres aspectes com l’ús de mascaretes en espais públics o l’ocupació en els serveis de transport de viatges, entre moltes altres.

 

 • Reial Decret-Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació 
El 13 de maig, s’ha publicat el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació.
El decret aprovat és fruit del diàleg social i de l’acord aconseguit entre Govern, patronals i sindicats, el passat 8 de maig. Les mesures pretenen donar una resposta adequada perquè les empreses adoptin els ajustos dinàmics necessaris que els permeti transitar cap a una ‘nova normalitat’, salvaguardar l’ocupació i protegir especialment els treballadors i les treballadores.

En aquest enllaç podeu consultar el resum en català i en castellà que hem elaborat del RDL 18/2020.

Actualització amb data 13 de maig de 2020.

En aquest enllaç podeu consultar el RDL 18/2020 publicat al BOE.

 

 • Criteri interpretatiu sobre l’apliació de les mesures de suspensió i reducció de jornada durant la fase de desconfinament de l’estat d’alarma

La UGT de Catalunya hem elaborat un resum de l’últim criteri intrepratiu del Ministeri de Treball i Economia Social, un cop aprovat pel Consell de Ministres, del Pla de desecalada, per aclarir com s’ha de procedir per tornar a una normalitat futura en relació a les mesures de flexibilització dels ERTO.

En aquest enllaç podeu consultar el resum.

En aquest enllaç podeu consultar el text normatiu publicat al BOE.

 

 • Consultes sobre l’aplicació dels drets de conciliació durant la situació de crisi sanitària Covid-19

El departament confederal de la dona treballadora de la UGT ha publicat un document amb una recopilació de consultes més freqüents sobre la aplicació dels drets de conciliació durant la situació de crisi sanitària.

El document el podeu descarregar en el següent enllaç.

 

 

 • Consideració excepcional de situació assimilada a accident de treball pels períodes d’aïllament, contagi o restricció de mobilitat als municipis

El Reial decret llei 28/2020 de 22 de setembre, de treball a distància, en la seva disposició addicional desena, modifica el Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública. «Article cinquè. Consideració excepcional com a situació assimilada d’accident de treball dels períodes d’aïllament, contagi o restricció en les sortides del municipi on tinguin el domicili o el seu centre de treball les persones treballadores com a conseqüència de virus COVID-19.»

Més informació,aquí.

 

 • Guia sindical: prevenció de riscos laborals i Covid-19

La UGT de Catalunya hem editat una guia sindical sobre prevenció de riscos laborals i Covid-19, amb l’objectiu de dotar els treballadors i les treballadores —i sobretot, les delegades i els delegats de prevenció— d’una eina útil totalment actualitzada per adquirir aquells coneixements sobre la pandèmia que afectin o puguin afectar l’àmbit laboral.

Per consultar la guia, clica aquí.

Actualització amb data 11 de novembre de 2021.

 

 • Glossari bàsic Covid-19

La UGT de Catalunya ha editat el Glossari bàsic Covid-19, que recull els termes principals d’aquesta pandèmia relacionats amb el món del treball.

La publicació s’adreça a delegades i delegats de prevenció de riscos laborals, però també és una eina útil per a tothom que necessiti aclarir conceptes sobre la covid relacionats amb la temàtica laboral. És fruit del treball conjunt de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals de la Secretaria de Política Sindical de la UGT de Catalunya (OTPRL) i del Servei Lingüístic del sindicat, i té el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

 

 • Resum de la Jornada Covid-19: Nous Reptes

En aquest enllaç podeu consultar el resum de la jornada COVID-19: NOUS REPTES. Gestió del risc a l’empresa, impacte psicosocial i vacunació que vam celebrar el passat dimecres 28 d’abril, amb motiu del Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball.

El vídeo de la jornada el podeu veure aquí.

 

 • Protocol del Consell de Relacions Laborals de Catalunya davant el coronavirus SARS-COV-2

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya -òrgan estable de concertació social format pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Foment del Treball Nacional, Pimec, CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya- ha consensuat un nou document  de recomanacions de mesures preventives i organitzatives per empreses i treballadors i treballadores per prevenir el risc de contagi per coronavirus SARS-COV-2 als centres de treball i orientacions per planificar una tornada a la feina segura.

S’estableix la necessitat d’establir a les empreses un pla de contingències que, davant de l’actual situació i per donar la màxima confiabilitat, ha de ser consensuat entre empresa i representants dels treballadors i treballadores.
S’han inclòs també, tota una sèrie de mesures a considerar, mentre es mantinguin les recomanacions de les autoritats sanitàries de distanciació social. També mesures en relació a la mobilitat, mesures relacionades amb les zones comunes i  amb les zones de treball i mesures  higièniques, de neteja i desinfecció.
També s’inclouen qüestions relatives a la coordinació empresarial i els Serveis de Prevenció i valoració de les situacions vinculades al coronavirus.
Per últim, s’afegeix un apartat específic de Mesures especials per a treballadors i treballadores que presten serveis en l’atenció  domiciliaria.

 

En aquest enllaç podeu consultar el document [12/04] del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

Actualització amb data 12 d’abril de 2020.

 

 • La incapacitat temporal durant la pandèmia del Covid-19 i els complements en el conveni col·lectiu

Ell Servei d’Estudis de la Confederació de la UGT ha elaborat un document que analitza les diferents situacions que poden produir-se per a les persones treballadores que han estat de baixa per la COVID-19 i que tenen regulat en el seu conveni col·lectiu un complement d’incapacitat temporal.

En aquest enllaç podeu consultar consultar el document (castellà)

Actualització amb data 18 de juny de 2020.

 

 • Reial Decret-Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Aquest reial decret llei té com a objectiu establir les pautes preventives necessàries que cal seguir mentre perduri la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, encara que l’estat d’alarma hagi acabat; per tant, són pautes aplicables a partir del 21 de juny.

Hem elaborat un resum de les mesures en matèria laboral que conté aquesta normativa, que podeu consultar en aquest enllaç.

Actualitzat amb data 12 de juny de 2020.

 

També podeu consultar el text normatiu –en aquest enllaç– que recordem disposa i regula altres aspectes com l’ús de mascaretes en espais públics o l’ocupació en els serveis de transport de viatges, entre moltes altres.

 

 • El teletreball abans, durant i després de la Covid-19

Després de la urgència i d’haver aturat el primer cop, ara cal potenciar un conjunt de mesures i normes que facin del teletreball una eina útil i un escenari laboral idoni, tot respectant els drets laborals per convertir-se en una oportunitat real de millora, tant per a l’empresa com per a les persones treballadores que hi presten serveis.

Volem aquest nou escenari lliure de precarietat, des de la UGT hem elaborat un Decàleg del teletreball per situar quines són les prioritats per garantir els drets dels teletreballadors i les teletreballadores que fan ús d’aquesta modalitat de treball no presencial.

Us adjuntem l’informe ‘El teletreball com a eina i escenari laboral’.

Actualitzat amb data 2 de juny de 2020.

 

La secretària de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Núria Gilgado, explica en el següent vídeo l’informe sobre i les propostes de la UGT per a un teletreball amb garanties.

Si teniu cap consulta relacionada, accediu al qüestionari de consultes de la Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals de la UGT de Catalunya (OTPRL)

 

 • Revista ‘Sense Risc’ número 59, especial COVID-19

Podeu descarregar la revista en el següent enllaç.

 

 • Guia bàsica sobre el tràmit d’inscripció de l’ajut extraordinari

S’ha obert el termini perquè totes les persones que puguin tenir el caràcter de beneficiàries d’aquesta línia d’ajut extraordinari i que compleixin els requisits mínims que s’hi estableixen puguin inscriure-s’hi.

Recordar-vos que hi ha de temps fins el 25 de febrer per presentar aquesta sol·licitud.

Des de la UGT de Catalunya hem elaborat una Guia bàsica sobre el tràmit d’inscripció per ajudar-vos i fer-vos més fàcil aquest tràmit.

Infografia dels passos a seguir, aquí.

Resum de l’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció
prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. La pots descarregar, aquí.

 

 • Consultar l’estat de la sol·licitud de l’IMV

La seguretat Social, a través del portal web del l’Ingrés Mínim Vital, ha posat a la disposició de les persones que hagin fet la seva sol·licitud a través del formulari web de la Seguretat Social, un espai de consulta de l’estat de la seva sol·licitud. Aquesta informació s’anirà actualitzant tots els divendres i reflectirà l’estat de tramitació de la sol·licitud que tingui aquest mateix dia.
Per a conèixer l’estat de la sol·licitud tan sols es necessitarà el número del DNI i el codi que s’ha generat en finalitzar el procés de sol·licitud per internet.
Els estats que es poden presentar als ciutadans són els següents:
 • En estudi
 • Petició de documentació
 • Arxivada per falta de documentació
 • Arxivada per duplicitat
 • Aprovada
 • Denegada
 • Denegada per Inadmissió
Com podeu veure els termes usats són molt genèrics i no s’especifica el perquè de la situació deixant als ciutadans desemparats pel que des de la UGT estem intentat que la informació que es faciliti sigui molt més clara i concreta.

 

 • Decret llei 28/2020 que modifica la renda garantida de ciutadania per harmonitzar-la amb l’ingrés mínim vital

S’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret llei 28/2020, de 21 de juliol, pel qual es modifica la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i s’adopten mesures urgents per harmonitzar prestacions socials amb l’ingrés mínim vital. L’objectiu d’aquesta norma és regular alguns aspectes tècnics del trànsit de la renda garantida de ciutadania (RGC) cap a l’ingrés mínim vital (IMV) i a l’inrevés, intentar minimitzar l’afectació a la ciutadania i harmonitzar les regulacions de les prestacions socials afectades per la implementació de l’IMV.

Podeu consultar el decret, aquí.

 

 • Preguntes i respostes sobre l’ingrés mínim vital

L’aprovació de l’Ingrés mínim vital i la seva posada immediata significarà que es començarà a protegir un col·lectiu que ara mateix està fora de la xarxa de protecció social i que no està rebent cap tipus de cobertura econòmica. Consulteu aquí un document de preguntes i respostes (actualitzat amb data 1/06/20).

En català

En castellà

Actualització amb data 15 de juny de 2020.

 

 • Guia i informe sobre l’ingrés mínim vital

Guia realitzada pel Ministeri d’Inclusió per ajudar a les persones beneficiàries en el procés de sol·licitud. Pots descarregar-la des d’aquí. 

També s’ha elaborat una guia per ajudar a les persones a sol·licitar aquesta ajut com a representants seus: clica aquí.

Informe que el Serveis d’Estudis de la Confederació ha realitzat sobre el paper d’aquesta nova prestació, l’Ingrés Mínim Vital, al sistema de protecció públic i la seva incidència sobre la pobresa estructural del país. Pots descarregar-lo, aquí.

 

 • Noves mesures socials per ampliar la protecció econòmica dels col·lectius més vulnerables per fer front a la Covid-19
Publicació al BOE del Reial decret llei 11/2020 del 31 de març pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

 

 

 

Actualització amb data 1 d’abril de 2020.

 

En els seüents enllaços podeu consultar el resum que hem elaborat de les mesures per a la protecció de l’ocupació i dels treballadors i treballadores. Publicat al BOE com Reial Decret llei 15/2020.

 

 

 • Informació sobre la realització de tràmits relacionats amb la Seguretat Social

A conseqüència del tancament de les oficins d’atenció al públic de la Seguretat Social, arran de la pandèmia COVID19, s’ha obert una nova bústia per a dur a terme les gestions per a les persones que no disposen d’un certificat digital o cl@ve.

En aquest enllaç, teniu tota la informació sobre la realització de tràmits relacionats amb la Seguretat Social.

 

 • Guia UGT sobre mesures adoptades en matèria d’habitatge

La Comissió Executiva Confederal de la UGT ha elaborat una guia sobre mesures adoptades en matèria d’habitatge a conseqüència de les circumstàncies provocades per la COVID-19.

Pots consultar la ‘Guía de apoyo a trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables en materia de vivienda’ en aquest enllaç.

També teniu disponible un resum de les principals mesures econòmiques i socials en matèria de vivenda durant la crisi del COVID-19.

 

 • Publicació al DOGC del Decret Llei 37/2020, de reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19

Amb data 4 de novembre s’ha publicat al DOGC aquesta norma amb la que, mentre duri l’estat d’alarma o les restriccions de mobilitat per motius sanitaris, s’interrompen els llançaments de famílies vulnerables fins que el gran tenidor propietari de l’habitatge ofereixi el lloguer social obligatori. Així doncs, és una mesura de protecció amb un termini més ampli que el que preveu el Reial Decret Llei 30/2020, aprovat per l’Estat.

A continuació podeu llegir un resum.

 

 • Mesures socials en defensa de l’ocupació (mesures sobre habitatge)

Publicat al BOE el Reial Decret-llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

A més de prorrogar els beneficis dels ERTO fins el 31 de gener de 2021 i d’ampliar les ajudes per als treballador per compte propi, s’han prorrogat també mesures de protecció social relacionades amb l’habitatge i subministraments bàsics: 

 • Prohibició dels desnonaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional fins el 31 de gener de 2021.
 • Extensió fins el 31 de gener de 2021 la possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda, quan l’arrendador sigui un gran tenidor o entitat pública, d’acord el Reial Decret-llei 11/2020.
 • Pròrroga extraordinària de sis mesos dels contractes de lloguer en els mateixos termes i condicions del contracte de vigor, per aquells casos en que el contracte finalitzi fins el 31 de gener de 2021.
 • Ampliació del dret a percepció del bo social d’electricitat, fins el 30 de juny de 2021a aquelles unitats familiars on algun dels seus membres es troba en situació de desocupació, ERTO, o hagi vist reduïda la seva jornada per motius de cura, en cas d’empresari, o altres circumstàncies similars que hagin suposat una pèrdua substancial d’ingressos, de manera que els ingressos totals estiguin sota uns determinats llindars. Només les persones que rebin el bo social estaran protegides dels talls de subministrament d’electricitat.

Podeu consultar el Reial Decret aquí.

 

 • Com puc ajornar el pagament de la hipoteca?

La publicació del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 ha establert una suspensió temporal del pagament de quotes de l’habitatge habitual, inicialment d’un sol mes, prorrogable a sis.

Qui ho pot demanar, les condicions de la moratòria i les passes que cal seguir, pots consultar-ho en aquest enllaç.

Quién puede solicitar-lo, las condiciones de la moratoria y los pasos a seguir, puedes consultar-lo en este enlace.

 

 • Subsidi extraordinari per a empleades de la llar

El Reial decret llei 11/2020 va aprovar  un nou subsidi per a empleades de la llar afectades pel cessament o reducció d’activitat, però encara no hi havia la possibilitat de poder sol·licitar-lo. El 4 de maig, el BOE ha publicat les instruccions de com fer la sol·licitud d’aquesta prestació que es podrà sol·licitar a partir del dia 5 de maig.

La UGT hem preparat un document de preguntes freqüents per resoldre dubtes: qui ho pot sol·licitar? com i quan tramitar-ho? quines quanties es perceben? és compatibe amb altres prestacions?

Pots consultar el preguntes freqüents ‘Subsidi estraordinari per a empleades de la llar’ en aquest enllaç.

Puedes consultar el preguntas frecuentes ‘Subsidio extraordinario para empleadas del hogar’ en este enlace.

 

 • Subsidi excepcional per finalització de contracte laboral durant l’estat d’alarma

Les persones amb contracte temporal que van ser acomiadades posteriorment a la declaració de l’estat d’alarma i no tenien dret a prestació per desocupació poden demanar, a partir del 5 de maig, el subsidi excepcional per finalització de contracte temporal.

A aquest subsidi podran accedir les persones que el seu contracte de durada determinada (inclosos interins, formació i de relleu), d’almenys dos mesos, s’hagi extingit amb posterioritat a la declaració de l’estat d’alarma, i no tinguessin la cotització necessària per a accedir a una prestació o subsidi
La UGT de Catalunya hem elaborat un document amb preguntes freqüents relacionades amb la sol·licitud d’aquest subsidi.

 

Subsidi excepcional per finalització de contracte laboral durant l’estat d’alarma.

 

 • Prestació per desocupació per al sector de la cultura

El Reial decret llei 17/2020, publicat al BOE, aprova aquesta nova prestació, donant d’aquesta manera resposta al col·lectiu d’artistes en espectacles públics enquadrats en el Règim General de la Seguretat Social, que no havien quedat emparats pels mecanismes de cobertura establerts fins avui, i que són especialment vulnerables en les circumstàncies actuals, atès que per la intermitència que caracteritza l’activitat artística, no aconsegueixen reunir els requisits per a tenir dret a la prestació per desocupació.

En aquest enllaç podeu consultar el document que hem elaborat de recull dels requisits i condicions d’aquesta prestació.

 

 • Ajut extraordinari per a les persones professionals i tècniques de l’àmbit de la cultura

El Decret Llei 39/2020, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, ha establert, en els articles 8 – 12, un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 750  euros destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

Actualització amb data 3 de novembre de 2020.

 

 • Convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual per a persones en situacions de vulnerabilitat per la Covid-19 

El 18 de maig s’ha publicat al DOGC la convocatòria d’ajuts extraordinàris per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19. Aquest ajut forma part de la línia específica d’ajudes de l’Estat al pagament del lloguer davant l’emergència de la Covid-19, que ha dotat Catalunya d’una partida extraordinària de més de 14 milions d’euros que el Govern convoca i gestiona.

Les persones destinatàries d’aquest ajut són les persones titulars de contracte de lloguer, o qualsevol dels membres de la unitat familiar, que s’hagin vist afectades per:

   • estar en situació d’atur
   • un expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTO)
   • hagi vist reduïda la jornada de treball de manera que suposi una pèrdua d’ingressos

En aquest enllaç podeu consultar el document que hem elaborat per explicar les condicions i requisits per a accedir a aquest ajut que es pot sol·licitar des d’avui mateix fins el 30 de setembre, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

 

 • Informe Mujeres al frente, mujeres a la retaguardia. COVID-19, empleo y protección social

En aquest enllaçtrobareu l’informe ‘Mujeres al frente, mujeres a la retaguardia. COVID-19, empleo y protección social elaborat per la UGT confederal’.

 

 

 

Comments are closed.