Continua creixent l’atur de llarga i molt llarga durada a Catalunya: 1 de cada 4 aturats fa més de dos anys que no té feina

El 58% de les persones ocupades a Catalunya treballen més de 40 hores setmanals i el 9,77%, més de 45 hores setmanals. 

El percentatge de població desocupada que no rep prestacions arriba al 70,15% (313.300 persones). 

EPA I TRIMESTRE 2019 – Principals dades Catalunya

Aquest trimestre destaquem:

 • La taxa d’atur, 11,64%, està encara lluny de la taxa del primer trimestre de 2007, abans de l’inici de la crisi, que se situava en el 6,70%.
 • Hi ha 600 persones en situació d’atur, 4.800 menys que el trimestre anterior (-1,06%) i 12.100 menys que ara fa un any (-2,64%). En comparació amb el primer trimestre de 2007 encara hi ha 195.900 persones més en situació d’atur.
 • Aquest trimestre s’han destruït 100 llocs de treball. Tot i que interanualment s’han creat 87.700 (+2,65%), encara hi ha 128.400 llocs de treball menys que abans de l’inici de la crisi.
 • A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 14,7%, amb 3.354.200 persones en situació de desocupació, 49.900 més que el trimestre anterior (+1,51%), però 441.900 persones menys que ara fa un any (-11,64%).
 • A Catalunya es redueix la població activa d’aquest trimestre en 5.000 persones i la taxa d’activitat, situant-se en el 61,38% (-0,3p.p). Interanualment, la població activa s’incrementa en 75.700 persones (+2,01%).
 • La població ocupada absoluta es redueix en 100 persones respecte al trimestre anterior, tot i que interanualment s’incrementa en 87.700 persones. La taxa d’ocupació es redueix lleugerament respecte al trimestre anterior, però creix interanualment en 0,7 punts percentuals.
 • La taxa de temporalitat se situa aquest trimestre en el 20,82%, 1,2 punts percentuals menys que el trimestre anterior, i la taxa de parcialitat en el 14,30%, inferior al trimestre anterior, però amb un creixement interanual de 0,11 punts percentuals.
 • Aquest trimestre la desocupació femenina i masculina pràcticament són iguals: el 49,96% de persones en desocupació són dones (223.100 dones), i el 50,04% són homes (223.500). Aquest fet es deu a que l’atur s’ha reduït entre les dones (-8.200 dones, -3,55%), mentre que entre els homes s’ha incrementat (+3.400 homes, +1,54%). Interanualment, l’atur femení també s’ha reduït més que el masculí, però la taxa d’atur femenina (12,21%) continua sent superior a la masculina (11,11%).
 • La taxa de parcialitat femenina se situa aquest trimestre en el 22,13%, més de tres vegades la masculina (7,28%). I la taxa de temporalitat femenina també és superior a la masculina.
 • L’atur juvenil s’ha incrementat aquest trimestre en 6.400 joves i en 12.300 joves respecte al mateix període de l’any anterior. Els joves representen el 20,47% del total de l’atur. La taxa d’atur juvenil (30,39%) és gairebé 19 punts percentuals més que la taxa d’atur general i la de  temporalitat juvenil és gairebé tres vegades la taxa de temporalitat general, i se situa en el 61,07%.
 • L’atur entre les persones estrangeres es redueix aquest trimestre en 800 persones i representen el 28,64% del total de persones en situació de desocupació.
 • Per sectors, aquest trimestre s’han destruït 17.200 llocs de treball a la construcció i 3.700 a l’agricultura. Per contra, s’han creat 19.800 llocs de treball als serveis i 1.000 a la indústria. Interanualment, la construcció ha destruït 5.500 llocs de treball i la resta de sectors ha creat llocs de treball, destacant els serveis, amb 98.200 llocs de treball més.
 • El 58,21% del total de persones ocupades a Catalunya treballen més de 40 hores setmanals i el 9,77% més de 45 hores setmanals.
 • D’altra banda, la població en situació de desocupació de llarga durada i de molt llarga durada creix: 190.100 persones porten més d’un any en situació d’atur, (el 42,57% del total) i d’aquestes, el 61,23% porten més de 2 anys sense feina (116.400 persones). 1 de cada 4 persones en situació de desocupació porten més de 2 anys sense feina.
 • El percentatge de població en situació de desocupació que no rep prestacions arriba al 70,15% (313.300 persones).
 • Pel que fa a les famílies, 98.900 llars no tenen cap persona perceptora d’ingressos, 136.600 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació i 242.500 llars tenen tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Per a la UGT de Catalunya, l’EPA d’aquest trimestre torna a reflectir l’estacionalitat i precarietat del nostre mercat de treball, que encara no es recupera dels efectes de la crisi i les polítiques recessives instaurades amb les reformes laborals.

En aquest sentit, necessitem un canvi de rumb en les polítiques econòmiques i d’ocupació, per dirigir-nos cap a un model productiu basat en una política industrial, amb més inversió en innovació, formació i coneixement. I un nou model de mercat de treball, basat en la creació d’ocupació de qualitat i estable, on la contractació indefinida i la jornada completa sigui el model general de la contractació laboral. 

Hem de treballar cap a la implementació de la reducció de la jornada laboral fins a les 35 hores, amb l’objectiu de crear més ocupació i facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar. En aquest sentit, s’ha de perseguir amb més intensitat el frau en la contractació temporal, les falses cooperatives, la utilització de falsos autònoms, la falsa parcialitat, les hores extraordinàries realitzades fora del previst per la llei, els incompliments dels convenis col·lectius i la discriminació en la contractació i reforçar el paper de la inspecció de treball, amb més recursos econòmics i més personal.

La implementació efectiva del registre de la jornada i el control horari en les empreses, per donar compliment al RD-Llei 8/2019, de 8 de març, ens servirà com a eina per garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, per crear un marc de seguretat jurídica per a les persones treballadores i per a les empreses i per possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Per una altra banda, des de la UGT de Catalunya reclamem que es traslladi a la negociació col·lectiva els acords assolits a l’AENC i l’AIC, per tal que els salaris comencin a recuperar el poder adquisitiu perdut i perquè cap conveni estigui per sota dels 14.000 euros anuals, i l’increment  de l’SMI fins al nivell europeu, 1.000 euros, perquè les persones treballadores recuperin el seu poder adquisitiu.

Així mateix, és necessari dotar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya dels recursos humans i econòmics necessaris per disposar d’unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat i accessibles a tota la població, impulsar la intermediació pública del SOC i  regular les ofertes de feina que es publiquen amb uns mínims requisits que incloguin: salari, contractació, horari, experiència i formació, i en què no aparegui cap signe de discriminació per raó de sexe, amb l’objectiu d’evitar el frau. 

I al mateix temps s’ha de garantir la protecció social a les persones que perden la feina i que tenen més dificultats per retornar al mercat de treball, amb una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, dotant-la de més estabilitat, més cobertura i més intensitat protectora. 

En definitiva, reclamem la derogació immediata de les reformes laborals imposades, perquè només han servit per precaritzar encara més el nostre mercat de treball, i impulsar i reforçar el diàleg social i la negociació col·lectiva, per evitar la desregulació del mercat de treball.

Finalment, des de la UGT de Catalunya animem a les persones treballadores i a la ciutadania en general a participar en les manifestacions del Primer de Maig del proper dimecres, Dia Internacional del Treball, convocades arreu de Catalunya, sota el lema

‘+ DRETS, + IGUALTAT, + COHESIÓ. PRIMER LES PERSONES’.

Comments are closed.