Dia Mundial de l’Aigua: ‘No deixar ningú enrere’

Foto: Agència Catalana de l’Aigua (Generalitat de Catalunya)

El 22 de març se celebra a tot el món el Dia Mundial de l’Aigua. Enguany, el lema proposat és “No deixar ningú enrere”.

Des de la UGT de Catalunya, com cada any, donem suport a aquesta diada que té com a objectiu fomentar la sensibilització ciutadana envers la importància de conservar un bé comú tan necessari i alhora tan escàs com és l’aigua.

L’aigua és un recurs essencial per al desenvolupament de la vida i actualment més de 663 milions de persones al món encara no tenen garantit un subministrament d’aigua prop de casa (dades de l’OMS). En aquest sentit, l’accés a l’aigua en qualitat i quantitat suficient per a tots els essers humans, és un repte que tots els països de forma coordinada hauríem d’assolir amb urgència.

D’altra banda, cal destacar que més del 80% de les aigües residuals mundials tornen als ecosistemes sense cap tipus de tractament, fet que ocasiona que 1800 milions de persones utilitzin aigües contaminades amb l’alt risc de patir malalties com la còlera, disenteria, febre tifoide o poliomielitis causant la mort d’unes 842.000 persones a l’any (dades de l’OMS).

La UGT de Catalunya defensa l’accés universal a l’aigua, volem que totes les persones tinguin garantit el dret a disposar d’aigua potable en la quantitat i qualitat suficient. Fem especial èmfasi aquest any en els col·lectius més vulnerables de la nostra societat com son els nens, les dones, refugiats, pobles indígenes, les dones i molts altres que molt sovint són ignorats i no tenen garantit l’accés a l’aigua que necessiten.

En aquest sentit, a Catalunya, és una prioritat gestionar i fer un ús eficient i sostenible d’aquest recurs. El canvi en els règims de precipitació, com a efecte del canvi climàtic global, faran que la disminució de la disponibilitat en la quantitat i qualitat de l’aigua sigui un fet al conjunt del nostre país. Hem de ser conscients que d’aquí al 2025, la meitat de la població mundial viurà en zones amb escassetat d’aigua, per aquest motiu aquest tema ha de ser un element central i prioritari dins l’agenda política del nostre país. Dades de l’Agència Catalana de l’Aigua ens indiquen que, segons criteris de la UE, el 59% dels rius catalans es troben en mal estat atesa la contaminació que pateixen per l’excessiva presència de nitrats i la salitnització de les seves aigües, fet que comporta un problema en l’abastament.

Per aquest motiu, des de la UGT de Catalunya demanem, d’una banda fer un esforç important en aquest sentit per revertir aquesta situació i complir amb els objectius d’assolir el bon estat de totes les masses d’aigua a Catalunya (segons demana també la Directiva Marc de l’Aigua). I d’altra, demanem a totes les persones treballadores i ciutadans tenir cura dels productes i materials que s’aboquen a través de l’aigüera o el vàter, donat que afecta directament el procés de depuració (també incrementa la despesa en descontaminació) i, per tant, la qualitat de les aigües.

Comments are closed.