El 15,3% dels treballadors catalans tenen ingressos per sota del llindar de la pobresa

17 d’octubre – Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa

La UGT de Catalunya ens sumem a la commemoració avui dia 17 d’octubre del Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresai volem denunciar que a Catalunya 1.753.500 persones viuen en una situació de risc de pobresa o d’exclusió social i, d’aquestes, el 28% es troben en aquest risc per tenir una intensitat de treball baixa, segons dades de l’IDESCAT. Xifres que ens demostren les nefastes conseqüències de les polítiques d’austeritat durant els darrers anys, no només per a aquells que les pateixen directament, sinó per a tota societat catalana: empobriment progressiu, increment de les desigualtats, reducció de les oportunitats dels més febles i pèrdua de drets socials i laborals.

La UGT de Catalunya assenyalem que la precarització del mercat de treball i el debilitament de la capacitat adquisitiva de les persones treballadores durant els anys de la crisi econòmica ha provocat que al 2017 a Catalunya el 15,3% de les persones que estaven treballant no guanyaven els diners suficients per assegurar-se viure per sobre del llindar de la pobresa, percentatge que s’eleva al 59,3% quan es perd la feina i s’està a l’atur.

Tanmateix, la UGT de Catalunya denunciem que en 10 anys els salaris a Catalunya han perdut 2,6 punts percentuals en la seva participació en la riquesa nacional, mentre que la participació dels beneficis ha augmentat 2,5 punts percentuals.

Els preus pugen, el PIB creix, les empreses augmenten significativament els seus beneficis, però, els salaris perden poder adquisitiu. Aquesta manca de correlació entre creixement econòmic, augment dels beneficis empresarials i evolució dels salaris, està causant una important pèrdua de poder adquisitiu dels salaris que entre 2009 i 2016 arriba al 7,9%. I aquesta pèrdua ha estat més gran entre els salaris més baixos, el 17,7% pel 10% dels treballadors amb els ingressos salarials més baixos, accentuant la desigualtat i donant lloc a un creixement de la pobresa laboral.

Aquestes dades són una manifestació rotunda del que està significant la pobresa laboral en el nostre país. És per aquest motiu que la UGT de Catalunya vol advertir que, amb aquestes xifres, no podem més que afirmar que hem de protegir les persones que ho necessiten en la intensitat que ho hauríem de fer, i exigeix als poders públics que actuïn sobre les causes estructurals de les desigualtats i que, amb l’objectiu de fer una Catalunya més justa on es garanteixi una vida digna per a tota la població, prioritzin polítiques predistributives i redistributives que redueixin les desigualtats i erradiquin la pobresa.

Des de la UGT de Catalunya volem aprofitar aquest dia per donar visibilitat als treballadors i treballadores pobres amb un breu informe que podeu consultar en aquest enllaç.

Comments are closed.