El Grup LGTBI de la UGT de Catalunya reivindica el dret a una feina lliure de discriminació i d’assetjament

Un any més, arriba el 31 de març, Dia Internacional de la Visibilitat Trans, i des del Grup LGTBI de la UGT de Catalunya, volem fer-nos ressò d’aquest dia, que permet que les persones diverses en gènere, puguin fer-se visibles sense por i mostrar-se a la nostra societat lliures de tota mena de prejudicis i estigmes socials, i siguin escoltades simplement com a persones.

El Dia de la Visibilitat Trans va ser creat l’any 2009 per l’activista transgènere de Michigan, Rachel Crandall, com una reacció a la manca de dies de celebració LGTB, per tal de visibilitzar les persones trans de forma lúdica i festiva, ja que l’única commemoració coneguda fins al moment centrada en les persones transgènere era el Dia Internacional de la Memòria Transsexual, que recorda les persones transgènere víctimes de crims d’odi, però no reconeix ni celebra la visibilitat dels membres vius de la comunitat transgènere.

A Catalunya la llei del 2014 per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, preveu en l’article 20.2 que «les empreses han de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitat de les persones LGTBI. Per aquesta raó, han d’adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral. Aquestes mesures han de ser negociades i acordades amb els representants de les persones treballadores». Aquesta llei encara té un llarg camí per recórrer en la seva implementació i desenvolupament en el si les empreses.

Avui dia encara estem a l’espera que es reguli a nivell de tot l’Estat una llei que faci efectiu, d’una vegada per sempre, el dret de les persones trans a tenir una vida lliure de qualsevol tipus de discriminació, alhora que reculli actuacions i mesures de protecció en l’àmbit laboral.

Som molt conscients de la importància del dret de tenir feina en aquesta societat, un dret a una feina lliure de discriminació i d’assetjament, i les persones trans, en el moment de fer visible la seva etapa del trànsit, en moltes ocasions comencen a estar desprotegides per part de l’empresa.

Aquesta protecció en el si dels centres de treball ha de ser una responsabilitat per part l’empresa, però ha d’anar acompanyada de l’assessorament i del suport de la representació legal de les persones treballadores.

La feina del sindicalisme és clau en l’assoliment de drets en l’àmbit laboral, i és per tot això que des del Grup LGTBI de la UGT de Catalunya reclamem que dins de les empreses es previnguin les situacions d’empleats i empleades que vulguin iniciar el seu procés de transició o reassignació de sexe, i que es desenvolupi un protocol d’actuació amb les mesures i actuacions que caldrà dur a terme, així com tenir clars els drets de les persones interessades.

L’atur entre les persones trans representa el 85%, una dada completament inacceptable en una societat que es declara igualitària, i que posa de manifest que encara queda molt camí per recórrer per tal de poder assolir l’efectivitat en les polítiques d’igualtat de les persones trans.

La nostra lluita continua tant en l’àmbit laboral com en l’àmbit social, ambdós àmbits estan íntimament relacionats i no hi haurà igualtat laboral sense igualtat social, i a la inversa. Per això, és essencial la lluita per unes polítiques socials integradores i transversals que ens permetin apreciar la diversitat de la nostra gent com una gran aposta per una societat rica i orgullosa de ser diversa.

Comments are closed.