El teletreball abans, durant i després de la Covid-19

El 57,18% de la població assalariada a Catalunya, parlem d’1.668.873 persones treballadores podrien ser potencials treballadors i treballadors no presencials. Són dades de l’informe “El teletreball com a eina i escenari laboral” on fem un estudi de la realitat del passat, present i futur d’aquesta modalitat de feina i elaborem un decàleg per evitar que s’acabi convertint en un nou focus de precarietat.

Infografia “El teletreball com a eina i escenari laboral”
Infografia “El teletrabajo com herramienta y escenario laboral”

El 57,18% de la població assalariada a Catalunya, parlem d’1.668.873 persones treballadores podrien ser potencials treballadors i treballadors no presencials.

La UGT de Catalunya presentem avui l’informe “El teletreball com a eina i escenari laboral” per situar la realitat d’aquesta modalitat no presencial que ha irromput en el nostre mercat laboral arran la crisi sanitària que vivim a causa de la Covid-19.

Tot i les demandes del nostre sindicat, el teletreball no ha estat mai una opció prioritària per a les empreses del nostre país, on la rigidesa dels horaris de treball, sumats als efectes e la cultura del treball presencial i de la disponibilitat han estat altament perjudicials per poder conciliar la vida laboral, familiar i personal en el nostre mercat de treball.

Durant el 2019, el 91,3% de la població ocupada assalariada no havia teletreballat cap dia. Des de l’inici en el mes d’abril, però, la proporció de persones ocupades que ha començat a teletreballar ha estat del 30%.

Ha fet falta, doncs, una crisi sanitària de la magnitud de la Covid-19 per adonar-nos que el teletreball no només és possible sinó que és necessari. La pandèmica i el RD-Llei 8/2020 han obligat empreses i treballadors i treballadores a adoptar el teletreball com a eina laboral preferent.

És evident que aquesta modalitat no és una mesura extensible a totes les activitats però segons els càlculs de la UGT de Catalunya, el 57,18% de la població assalariada a Catalunya, parlem d’1.668.873 persones treballadores, podrien ser potencials treballadors i treballadors no presencials.

Ara bé, aquest nou escenari laboral que ha deixat al descobert els buits normatius existents en aquesta matèria: 7 de cada 10 persones que han començat a treballar des de casa com a conseqüència d’aquesta situació no ho havien fet mai abans. El confinament ha suposat un impuls accelerat i improvisat del teletreball. Sense manual d’instruccions, sense normes i, en la majoria dels casos, sense les mesures de prevenció i seguretat necessàries, sense els mitjans tècnics adequats. I, en moltíssimes llars, sumada a la caiguda de la xarxa de cura, han estat un còctel explosiu en matèria de gènere, on les dones han hagut de combinar el teletreball amb l’atenció i la cura en no poder separar les dues dimensions.

Si aquesta realitat del mercat de treball ha vingut per a quedar-se, hem de vetllar perquè el teletreball no es converteixi en teleprecarietat. .

Des de la UGT de Catalunya considerem que, el teletreball s’ha obert un camí en els múltiples escenaris laborals que ha dibuixat aquesta crisi sanitària i que sens dubte, ha vingut per quedar-se i que per tant, cal afrontar aquesta nova realitat des de l’àmbit que garanteix i equilibra drets; és a dir, des de la negociació col·lectiva i el diàleg social.

Sens dubte, una de les eines més eficaces per aconseguir bons resultats i equilibrar la redistribució de forces és la negociació col·lectiva. Cal seguir lluitant i no defallir en l’intent d’incloure el teletreball en la negociació col·lectiva. Només el 15,3% dels convenis col·lectius sectorials que s’apliquen a Catalunya (53 convenis col·lectius de sector d’un total de 345 convenis), tenen alguna clàusula pactada en quan a l’organització del treball i noves tecnologies.

Després de la urgència i d’haver parat el primer cop, ara cal potenciar un conjunt de mesures i normes que facin del teletreball una eina útil i un escenari laboral idoni, tot respectant els drets laborals per convertir-se en una oportunitat real de millora, tant per a l’empresa com per a les persones treballadores que hi presten serveis.

Volem aquest nou escenari lliure de precarietat des de la UGT hem elaborat un Decàleg del teletreball per situar quines són les prioritats per garantir els drets dels treballadors i les teletreballadores que fan ús d’aquesta modalitat de treball no presencial.

Us adjuntem l’informe ‘El teletreball com a eina i escenari laboral’

La secretària de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Núria Gilgado, explica en el següent vídeo l’informe i les propostes de la UGT de Catalunya per a un teletreball amb garanties.

Comments are closed.