Iniciativa Ciutadana Europea Habitatge per a Tothom (Housing for all)

El problema d’accés a un habitatge digne, adequat i accessible és un problema de primera magnitud al nostre país: davant a pujades de preu de l’habitatge en propietat d’un 26% (entre el primer trimestre de 2014 i quart del 2018), o del lloguer amb pujades estimades d’un 30%, ens trobem pel mateix període amb augments salarials de només un 2,1%.

Aquesta problemàtica transcendeix les nostres fronteres, així, en tota l’UE aproximadament 82 milions de llars destinen més del 40% dels seus ingressos a pagar el cost del seu habitatge i més de 2 milions de ciutadans i ciutadanes viuen per sota del llindar de pobresa, incidint sobretot en el col·lectiu de gent gran.

Davant aquest context s’està impulsant a nivell europeu la Iniciativa Ciutadana Housing for all, Habitatge per a Tothom, davant la Comissió Europea, de la que formen part més de 70 organitzacions ciutadanes de 20 països i es demanda:

  • Facilitar l’accés a tots els ciutadans i ciutadanes de la UE a un habitatge social i assequible
  • No aplicar el Tractat de Maastricht en relació als estrictes criteris de dèficit en matèria d’inversió pública en habitatges assequibles
  • Millorar l’accés a finançament per a promotors d’habitatges socials, sostenibles i sense ànim de lucre
  • Establir normes de competència per a lloguers de curta durada
  • Posar en marxa un Programa Estadístic a nivell europeu sobre la situació de l’habitatge a Europa.

La Comissió Europea ha registrat aquesta Iniciativa Ciutadana, i es necessita un milió de signatures, en almenys set estats membres (un mínim de 40.500 signatures a Espanya), a aconseguir en el termini d’un any (a partir del passat 8 d’abril).

Des de la UGT de Catalunya tenim molt present el greu problema que suposa per a milers de persones treballadores l’accés a un habitatge digne, adequat i accessible, per això ens sumem a aquesta iniciativa ciutadana.

Més informació de la Iniciativa Ciutadana Europea Habitatge per a Tothom (Housing for all)

Pots signar la iniciativa ciutadana en aquest enllaç.

Comments are closed.