La CES publica la guia de mobilitat laboral europea

La llibertat de circulació de les persones  és un dels quatre pilars fonamentals sobre els quals es fonamenta la Unió Europea. Però la mobilitat laboral justa i eficient està subjecte al fet que tots els treballadors i treballadores tinguin els mateixos drets en els 28 estats membres. Els treballadors i les seves famílies haurien de tenir accés a la protecció social i als subsidis per desocupació, sanitat, educació i pensions, i estar coberts pels convenis col·lectius locals en allò que fa referència a condicions de treball i salaris.

Al voltant de 11.3 milions de persones en edat de treballar viuen en un país de la UE diferent d’aquell del que ostenten la nacionalitat. A això hi afegim que 1.3 milions de “treballadors fronterers” es desplacen per arribar al seu lloc de treball creuant les fronteres de la UE.

L’anomenat “paquet de mobilitat” de la Comissió Europea publicat al desembre de 2016, no va solucionar de manera exhaustiva els problemes als quals s’enfronten els treballadors mòbils en el seu dia a dia. És per facilitar la vida d’aquests treballadors, que la CES  publica la guia de treballadors mòbils actualitzada (la darrera versió era de 2011), en anglès, francès i alemany. Esperem tenir-la en castellà en els propers mesos.

Comments are closed.