La pensió mitjana anual ha perdut 432 euros des del 2010 per la no revalorització segons l’IPC

A Catalunya la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes s’enfila fins als 674 euros anuals pel major cost de la vida

La UGT de Catalunya ha presentat aquest matí un informe sobre la situació de les pensions al nostre país i la seva evolució en els darrers set anys. A l’informe, el nostre sindicat denuncia la cronificació de la pobresa de les persones pensionistes des de l’any 2010 per la decisió del Govern de l’Estat de no revaloritzar les pensions en funció de l’IPC. Així, seria necessari un mínim de 12 anys perquè les pensions actuals recuperessin el poder adquisitiu perdut en aquests set anys. A més, també cal destacar la major pèrdua de capacitat adquisitiva de les persones pensionistes a Catalunya respecte a la resta de l’Estat, en haver de fer front a uns preus més elevats.

Actualment hi ha a Catalunya 1.507.977 pensionistes (51% dones, 49% homes) que cobren 1.709.734 pensions (1,13 pensions per pensionista). La pensió mitjana és de 955,32 euros/mes, amb una bretxa de gènere del 40%: la pensió mitjana dels homes és de 1.224,03 euros/mes, mentre que la de les dones és de 734,43 euros/mes. El 47,2% de les pensions catalanes són inferiors al SMI (el 75,3% pertanyen a dones) i el 65% són inferiors als 1.000 euros (el 69% pertanyen a dones).

Segons els càlculs del nostre sindicat, la pensió anual mitjana actual hauria de ser 432 euros superior si s’hagués mantingut el poder adquisitiu des del 2010 fins al 2017. A més, els preus més elevats a Catalunya impliquen que si s’apliqués l’increment de l’IPC a casa nostra entre els anys 2010 i 2017, les pensions de mitjana haurien d’haver estat 674 euros superiors.

Així, per recuperar el poder adquisitiu perdut en els darrers set anys necessitaríem 12 anys continuats d’aplicació del límit superior de l’Índex de Revalorització de les Pensions (IPC + 0,5%), fet bastant poc probable.

Recordem, a més, que el 2018 les pensions de nou només creixeran un 0,25%, és a dir, 2,4 euros mensuals de mitjana, mentre que la previsió d’increment de l’IPC per a l’any vinent és de l’1,5%. Per tant, les pensions en un any perdran 167 euros més.

Per tot plegat, la UGT de Catalunya reclama:

  • Que els poders públics garanteixin la suficiència econòmica de les persones majors a través de pensions adequades i periòdicament actualitzades, tal com s’indica a l’article 50 de la Constitució.
  • Derogar la reforma del 2013 que va establir el Factor de Sostenibilitat i el nou Índex de Revaloració de les pensions, que empobreix els pensionistes. Si les previsions d’inflació contemplen un augment dels preus de l’1,5%, aquest és el percentatge que s’haurien d’incrementar com a mínim totes les pensions per al 2018 i no un 0,25%.
  • Garantir la revaloració anual de les pensions segons l’IPC i assegurar el seu poder adquisitiu. Per al 2017 les pensions s’haurien d’actualitzar i incrementar un 1,45%.
  • Per tal d’assegurar la sostenibilitat econòmica del sistema de la Seguretat Social, la revaloració de les pensions hauria de ser assimilada per aportacions directes de l’Estat des dels Pressupostos Generals. Cal recuperar el poder adquisitiu perdut per les pensions en aquests set anys, que se situa entre un 3,7% i un 4,7%.
  • Reactivar el Pacte de Toledo i iniciar un procés de concertació social per a la millora dels ingressos de la Seguretat Social.
  • Actuar davant la precarització de l’ocupació i la devaluació dels salaris, i establir mesures per a la permanència i ocupabilitat de les persones de més edat.
  • Incidir en el mercat de treball amb diligència per eliminar les discriminacions que es realitzen al nostre mercat de treball i per garantir que les dones puguin incorporar-se al mercat de treball en igualtat de condicions que els homes.

En aquest enllaç trobareu l’informe.

Comments are closed.