La Sala Social del Tribunal Suprem, en la Sentència de 28 de gener de 2020, dona la raó al Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya

La Sala Social del Tribunal Suprem, en la Sentència de 28 de gener de 2020, dona la raó al Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya i declara nul part de l’Art 30 del  Conveni Col·lectiu Únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, raó per la qual, el personal laboral amb contractes temporals podrà acumular els períodes treballats per tenir dret al cobrament de triennis, tot i que les interrupcions entre contractes siguin superiors a 20 dies.

D’aquesta manera es posa fi a la discriminació que patien els treballadors temporals contractats per les diverses conselleries de la Generalitat, als quals no se’ls permetia acumular els períodes treballats si entre contracte i contracte havien transcorregut més de 20 dies, arribant a l’extrem d’haver perdut el dret a cobrar el plus d’antiguitat si es produïa aquest desfasament entre nomenaments.

Pere Ciudad, advocat del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya

Comments are closed.