La UGT de Catalunya alertem que el nombre de persones en risc de pobresa en el treball ha crescut un 26,2% en un any

Gairebé mig milió de treballadors i treballadores tenen uns ingressos inferiors al llindar de la pobresa, xifra que puja als 575.000 si incloem també el risc de patir exclusió social.

Avui, 17 d’octubre, commemorem el Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa, i la UGT de Catalunya volem aprofitar la visibilitat d’aquest dia per a denunciar que la precarització del mercat de treball està impactant durament contra els ingressos salarials dels treballadors i treballadores, abocant moltes d’aquestes persones a viure en situació de risc de pobresa.

No fa ni dues setmanes que la UGT de Catalunya vam iniciar la campanya Visibilitzem el precariat per denunciar directament i obertament les feines precàries, i fer ressò de l’abast de la precarietat en l’àmbit laboral. Avui denunciem com aquesta precarietat, que és visible en els contractes temporals, en les feines mal pagades, en els treballs de jornades parcials i en les ocupacions generades per les empreses multiserveis, falses cooperatives, falsos autònoms i plataformes digitals, està sent determinant per pressionar a la baixa els salaris i, en conseqüència, a incrementar la pobresa en el treball.

A més, també hem d’assenyalar que ha augmentat la intensitat de la pobresa en el treball entre les dones i els menors de 25 anys: el creixement del nombre de dones en risc de pobresa en el treball ha augmentat un 40% davant del 15,6% del creixement mostrat en els homes. I pel que fa a les persones joves d’entre 18 i 25 anys, aquestes han tingut un creixement del 127% front el 26% de les persones d’entre 25 i 64 anys. Aquestes dades són un reflex més de les discriminacions i desigualtats del nostre mercat de treball causat pel fet que les dones tenen feines més temporals, amb salaris més baixos, amb més parcialitat i, en general, més precàries.

Recentment el Govern de la Generalitat ha aprovat el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, que té l’objectiu principal d’assolir els 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. I, en aquest sentit, la UGT de Catalunya hem de constatar que partim amb retrocessos en l’assoliment dels objectius 1 i 8 orientats a erradicar la pobresa i a promoure el treball digne. 

Davant aquesta situació, la UGT de Catalunya reclamem:

  • L’establiment d’uns salaris dignes, augmentant l’SMI per complir la Carta Social Europea, arribant al 60% del salari mitjà, que en el cas de Catalunya està al voltant dels 1.100 euros, amb l’objectiu de millorar la capacitat adquisitiva de les persones treballadores. I el trasllat a la negociació col·lectiva dels acords assolits a l’AENC i l’AIC: cap conveni col·lectiu per sota dels 14.000 euros anuals.
  • La derogació immediata de les darreres reformes laborals imposades que han provocat l’empitjorament de les condicions laborals i la desprotecció dels treballadors i treballadores.
  • El foment de la contractació indefinida i la jornada completa com a model general de la contractació laboral.
  • La dotació a la Inspecció de Treball de més recursos i més personal per tal de perseguir amb més intensitat el frau en la contractació temporal, les falses cooperatives, la utilització de falsos autònoms, la falsa parcialitat, les hores extraordinàries treballades  fora del previst per la llei, els incompliments dels convenis col·lectius i la discriminació en la contractació.
  • El desenvolupament del dret a la RGC que ha d’ajudar les persones a lluitar contra la incertesa que genera no tenir uns ingressos suficients, afavorir mitjançant polítiques actives la inserció laboral de les persones beneficiàries i ampliar aquest dret cap a col·lectius vulnerables que actualment no estan protegits per aquesta llei.

En aquest enllaç, podeu consultar l’informe elaborat per la UGT de Catalunya per a donar visibilitat a la precarietat i a la pobresa en el treball.

Comments are closed.