La UGT de Catalunya vota en contra de l’avantprojecte de pressupost del CatSalut

metgeAquesta tarda, en el transcurs d’un Consell de Direcció Extraordinari, el Departament de Salut de la Generalitat ha presentant l’Avantprojecte de Pressupost i s’han votat els pressupostos del CatSalut.

La UGT de Catalunya ha votat en contra perquè:

 

  • Consolida les retallades: la rebaixa de la despesa en salut del 2010 al 2015 és del 8,14%, és a dir, de 1.343,81 milions d’euros menys.
  • Rebaixa la despesa en salut per habitant a nivells de l’any 2005. Si l’any 2010 la despesa sanitària per habitant era de 1.270 euros, per a l’any 2015 la previsió és de 1.086 euros per habitant, el que significa un descens del 9,45% en els darrers cinc anys.


Avantprojecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya (en milions d’euros):

Despeses 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % 2010/

2015

Departament Salut 9.709,385 9.127,902 8.821,000 8.289,760 8.290,59
Tranf. internes 9.525,617 8.982,154 8.608,191 8.608,191 8.039,48
CatSalut 9.547,806 8.931,143 8.506,556 8.506,556 8.044,48 8.203,99 -8,14%
ICS 2.793,506 2.698,344 2.644,868 2.440,650 2.438,03 2.616,87 -3,02%
Compra de serveis 4.792,211 4.552,101 4.540,290 4.360,556 4.347,50 4.397,22 -3,40%
Població 7.646.944 7.612.980 7.601.813 7.568.988 7.556.335 7.568.988 -0,74%
Despesa sanitària per càpita en € 1.270 1.199 1.160 1.095 1.084 1.086 -9,45%

Elaboració pròpia


Els pressupostos per al 2015 consoliden la línia de reducció de despesa que ja tenien els dels exercicis anteriors, amb la supressió/reducció de serveis i proves i reducció de llits i tancament de plantes; l’abaratiment de les operacions tot escurçant els dies d’hospitalització dels pacients, i polítiques salarials de reducció o eliminació de complements o plusos.

Amb aquests pressupostos es confirma que els treballadors públics de l’empresa pública ICS i dels centres concertats amb gestió privada pateixen des de l’any 2010 unes retallades importants i no queda clar si l’any 2015 recuperen una paga extraordinària que sí cobraran aquest Nadal els treballadors sanitaris de la resta de les comunitats autònomes de l’Estat.

En Atenció Especialitzada s’han aplicat duríssims plans d’ajustament que han implicat el tancament de serveis, clausura de plantes, eliminació de llits, supressió de quiròfans, i cessament de les suplències dels interins.

En Atenció Primària, a més del cessament de les suplències dels interins, s’han tancat a la nit el 50% dels serveis d’Atenció Continuada Urgent del territori i ha augmentat la restricció del nombre de proves diagnòstiques.

Finalment, la despesa sanitària per càpita es de 1.086 euros, similar a la quantitat gastada l’any 2005, amb importants efectes en la qualitat i l’equitat del sistema sanitari català. De fet, l’augment important de les llistes d’espera diagnòstiques i quirúrgiques ja afecten malalts greus i crònics.

 

Comments are closed.