Matinal en col·laboració amb ECOEMBES: “Reutilitza, Redueix, Recicla”.

Dimarts dia 17 de juliol, la UGT en col·laboració amb ECOEMBES, organitza el matinal “Reutilitza, Redueix, Recicla”.

El matinal pretén posar en relleu la importància de reduir la gran quantitat de residus que generem. La societat actual ha de ser capaç de dissociar creixement i desenvolupament del augment en la generació de residus. Aquest fet només serà possible en el marc d’una profunda conscienciació social per modificar els nostres hàbits de consum i en la necessària transició cap a un nou model social d’economia circular.

Comments are closed.