Més de la meitat de les persones a l’atur a Catalunya, unes 260.000, no cobren cap prestació per desocupació, 137.000 més que abans de l’esclat de la pandèmia

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes d’octubre a Catalunya:

Dades destacades:

Atur

 • L’atur s’incrementa a Catalunya en 6.358 persones (+1,33%), situant-se en 484.559 persones. Són 97.292 persones més en situació d’atur que ara fa un any, (+25,12%).
 • En termes absoluts, Catalunya ha estat la tercera comunitat autònoma on més ha pujat l’atur, després d’Andalusia (+9.506) i Canàries (+8.207) .
 • A l’Estat espanyol, l’atur arriba a les 3.826.043 persones, amb increment intermensual de 49.558 persones (+1,31%), i un creixement interanual de 648.384 persones (+20,40%).
 • L’atur ha pujat a totes les províncies, destacant Girona amb 2.483 persones més (+5,49%), seguida de Lleida (+1.853 persones, +7,61%), Barcelona (+1.079 persones, +0,31%) i Tarragona (+943 persones, +1,63%). Interanualment l’atur s’ha incrementat a totes les províncies: +67.933 persones a Barcelona (+23,94%), +12.602 persones a Tarragona (+27,20%), +10.930 persones a Girona (+29,69%), i +5.827 a Lleida (+28,59%).
 • L’increment de l’atur s’ha produït fonamentalment en els homes, amb 4.761 homes més en situació d’atur (+2,24%), mentre que l’atur femení ha crescut en 1.597 dones (+0,60%). Interanualment, en termes absoluts, l’atur masculí també ha augmentat més que el femení: +49.999 homes (+29,89%) i +47.293 dones (+21,50%). Tot i això, les dones representen el 55,16% del total de l’atur d’aquest mes.
 • L’atur juvenil continua creixent de manera imparable, situant-se en 41.779 joves: +2.671 joves (+6,83%) respecte al mes anterior. Interanualment hi ha 10.781 joves més en situació d’atur (+34,78%).
 • El nombre de persones majors de 45 anys en situació d’atur també creix aquest mes, (+3.301 persones, +1,37%) i se situa en 243.548 persones. Interanualment s’han incrementat en 36.826 persones (+17,81%). Representen el 50,26% del total de l’atur a Catalunya.
 •  I puja també l’atur entre les persones immigrades, situant-se en 109.225 persones: +5.397 persones intermensualment i +30.456 persones interanualment. Representen el 22,54% del total de l’atur.
 • Per sectors, l’atur creix fonamentalment als serveis: +4.201 persones. També s’incrementa a l’agricultura (+1.169 persones) i entre les persones sense ocupació anterior (+1.224 persones). Per contra, es redueix lleugerament a la indústria (-176 persones) i a la construcció (-60 persones). Interanualment l’atur puja en tots els sectors, destacant els serveis, amb 76.965 persones més en situació de desocupació (+27,64%).

Afiliació a la seguretat social

 • Creix l’afiliació a la seguretat social, amb 22.910 persones més cotitzants (+0,68%). Però interanualment s’han destruït 93.953 llocs de treball (-2,71%). En total, a Catalunya hi ha 3.375.642 persones ocupades que cotitzen a la seguretat social.

Contractació

 • S’incrementa la contractació aquest mes. S’han signat un total de 220.439 contractes, 3.747 més que al setembre (+1,73%), però 98.385 menys que ara fa un any (-30,86%). Aquest augment en la contractació es deu a l’increment de contractes signats a les províncies de Barcelona (+5.005 contractes) i Tarragona (+3.747 contractes). Per contra, a Lleida i Girona la contractació ha disminuït (-1.866 i -1.326 contractes respectivament).
 • S’han signat 1.732 contractes indefinits menys que al setembre (-5,47%), i 17.592 contractes menys que ara fa un any (-37,02%).
 • Torna a créixer la contractació temporal: +5.479 contractes més que al setembre (+2,96%), tot i que s’han signat 80.793 contractes temporals menys que l’any passat
 • (-29,78%). La contractació de l’octubre torna a ser imminentment temporal: el 86,42% de la contractació.
 • El 76,24% de la contractació ha estat del sector serveis (168.056 contractes) i el 16,45% a la construcció (36.273 contractes). El 65,31% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (143.966 contractes).
 • El 51,26% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (112.988 contractes) i les dones el 48,74% del total de la contractació (107.451 contractes).
 • Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTOs)
 • Del total de persones afiliades a la seguretat social, a 31 d’octubre, hi ha 124.298 persones en situació de suspensió total o parcial per Expedients de Regulació Temporal d’ocupació (ERTO). D’elles, 101.026 es troben en situació d’ERTO per força major.
 • Des de finals d’abril, a Catalunya, 554.386 persones han deixat d’estar en situació de ERTO (503.279 persones d’ERTOS per força major i 51.107 persones d’ERTO no per força major). En el darrer mes, 22.261 persones treballadores han abandonat aquesta situació. D’aquestes, 16.709 persones han deixat la situació d’ERTO per força major.
 • Val a dir que aquestes dades no inclouen els ERTOs derivats del RDL/30/2020, mitjançant el qual es prorroguen fins al 31 de gener de 2021.
 • Tot i això, segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del 16 al 28 d’octubre s’han presentat 9.771 nous ERTOs, afectant un total de 68.350 persones treballadores, com a conseqüència de l’aplicació de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut per contenir la pandèmia a Catalunya.

Protecció social

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Tradicionalment, la temporada d’estiu es tanca el mes d’octubre, amb l’increment de l’atur per la finalització de la contractació temporal vinculada al sector turístic. Aquest any, però, l’octubre ha vingut acompanyat de noves mesures dirigides a frenar l’increment de contagis de Covid-19 que es ve produint en les darreres setmanes, i que s’han concretat en restriccions a la mobilitat i el tancament temporal de diferents negocis. La combinació d’aquests dos factors han causat l’augment de l’atur.

Novament joves, majors de 45 anys i persones immigrades són les més afectades per l’increment de l’atur. En aquest sentit, ens preocupa de manera especial l’increment continuat mes rere mes de l’atur juvenil.

Així mateix, l’increment de la contractació es deu fonamentalment a l’augment de la contractació temporal a la província de Barcelona, i alertem del fet que la temporalitat torna a ser la tònica de la nova contractació.

Per una altra banda, la presentació de nous ERTOs aquest mes es deu, a les noves mesures adoptades per contenir el rebrot de la Covid-19 i que han suposat el tancament de bars, restaurants i altres establiments a Catalunya a partir del 16 d’octubre. En aquest sentit, entre els dies 16 i 28 d’octubre, es van presentar 9.771 nous expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTOs) afectant un total de 68.350 persones treballadores.

Tot i que, de moment, els ERTOs estan salvant milers de llocs de treball a Catalunya, moltes de les persones afectades ha vist reduïts els seu ingressos de manera considerable, provocant la pèrdua del seu poder adquisitiu i dificultats per arribar a finals de mes.

Continua baixant alarmantment la taxa de cobertura de les prestacions (descomptant les que perceben la prestació vinculada a l’ERTO): més de la meitat de les persones en situació d’atur registrat no cobra una prestació per desocupació, arribant gairebé a les 260.000 persones, 137.000 més que abans de l’esclat de la pandèmia.

Per una altra banda, des de la UGT de Catalunya considerem que l’aprovació ahir, per part del Govern, del subsidi per a les persones en situació d’atur que han exhaurit totes les prestacions, arriba tard i malament. Aquest subsidi, recollit a l’Acord Social en Defensa de l’Ocupació, signat entre el Govern de l’estat i els agents socials el mes de juliol, s’aprova amb tres mesos de retard i amb un nombre de persones beneficiàries inferior al que s’havia pactat.

Hem entrat en un segon estat d’alarma sense que encara s’hagi posat en marxa aquest subsidi dirigit a protegir a les persones que van perdre la seva feina, que van finalitzar les seves prestacions a l’inici de la pandèmia i que porten mesos sense cap protecció i sense possibilitat d’accedir a un lloc de treball.

Davant aquest escenari, és urgent facilitar i agilitar la tramitació d’aquesta prestació, dotant del personal necessari a les oficines de treball, per tal de garantir que arribi el més aviat possible a les persones beneficiàries per no acumular més retard en la seva percepció.

Des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • La derogació immediata de les reformes laborals, culpables d’aquest model laboral tan precari i que han fomentat l’acomiadament, la desregulació laboral i la implantació generalitzada dels contractes temporals.
 • Uns pressupostos socials, més inversió pública i mesures immediates per atendre l’emergència social en la que es troben milers de famílies a Catalunya que continuen patint les conseqüències de la crisi sanitària, econòmica i social de manera més greu.
 • El canvi de model productiu, basat en la indústria, la innovació, el coneixement i la qualificació, capaç de generar ocupació de qualitat, amb unes condicions laborals dignes per a les persones treballadores.
 • El desenvolupament de l’Acord Nacional de Bases per a la Reactivació Econòmica amb Protecció Social, que haurà de comptar amb la dotació pressupostària necessària per a la seva concreció amb mesures que permetin iniciar una reconstrucció econòmica i social justa i  digna, eficient i sense deixar a ningú enrere.
 • La posada en marxa immediata del Pla de suport al sector de l’automòbil i  una aposta clara i valenta per al sector de la indústria, a l’alçada del que estan fent els altres països europeus.
 • La creació d’una baixa per contingències comunes vinculada a tots els estadis derivats de la Covid-19, que les persones treballadores puguin tramitar de manera immediata davant la necessitat de tenir cura de menors o persones dependents en quarantena per la Covid-19, o per tancament de col·legis i centres de dia, sense que es produeixi una reducció o pèrdua de salaris.
 • La modernització del Servei Públic Estatal d’Ocupació (SEPE), començant per la digitalització dels processos i tràmits, i l’actualització dels sistemes informàtics, de manera que es puguin evitar les revisions manuals dels expedients, així com la contractació del personal tècnic i administratiu necessari per tal de donar resposta a les persones usuàries, evitant així que, davant les noves peticions d’ERTOs, es reprodueixin les situacions produïdes durant la crisi degut a la manca de personal.
 • Enfortir els mecanismes de protecció per evitar l’increment desaforat de la taxa de pobresa. Posar els recursos necessaris per solucionar el col·lapse, que ja era previsible, de la gestió de l’Ingrés Mínim Vital i augmentar la capacitat de resposta de la Renda Garantida de Ciutadana per tal de que arribi a tothom que ho necessiti.
 • El compliment per part de les empreses i les administracions de l’obligació de garantir la seguretat i la salut de tots dels treballadors i les treballadores consensuant i establint les mesures i els protocols necessaris per desenvolupar el seu treball.
 • Més recursos personals i econòmics per al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i incrementar el nombre d’orientadors i orientadores especialitzats per tal de garantir una ràpida i adequada atenció a les persones, i unes  polítiques actives d’ocupació d’impacte directe a les persones treballadores més afectades per aquesta crisi, especialment dones, joves i majors de 45 anys.

Comments are closed.