Només 4 de cada 10 persones amb discapacitat en edat laboral estan ocupades

Amb motiu de la commemoració demà, 3 de desembre, del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, la Secretaria de Polítiques Socials de la UGT de Catalunya hem analitzat diverses dades al voltant de la situació laboral de les persones amb discapacitat a Catalunya. Un any més hem de denunciar la situació de desavantatge de les persones amb discapacitat en el mercat de treball: només 4 de cada 10 persones amb discapacitat amb edat laboral estan ocupades. A més, aquesta situació és totalment visible si ens fixem en les baixes taxes d’activitat i d’ocupació de les persones amb discapacitat i en la important bretxa que hi ha respecte a les persones que no tenen discapacitat, i també, comprovant com és la contractació de les persones amb discapacitat: més possibilitats de ser contractades en aquells sectors que presenten i acumulen més desigualtats, amb salaris més baixos i amb més temporalitat.

La UGT de Catalunya volem aprofitar aquest dia per fer una denúncia directa cap el incompliment de la quota del 2% per part de les empreses de 50 i més treballadors. La Llei general de drets de les persones amb discapacitat (LISMI) estableix que les empreses amb 50 persones treballadores o més han de respectar una quota del 2% de persones treballadores amb discapacitat igual o superior al 33%, tot i que hi ha  existeixen diferents supòsits d’exempció de l’obligació de contractar persones amb discapacitat. La UGT de Catalunya hem estimat que si totes les empreses de Catalunya complissin la quota del 2% de persones treballadores amb discapacitat, 35.102 persones més amb discapacitat tindrien feina. 

En aquest enllaç trobareu l’informe ‘Les persones amb discapacitat i el mercat de treball a Catalunya’

És per això que la nostra organització reclamem que es reforcin les actuacions de la Inspecció de Treball i que es revisin les sancions en el cas d’incompliment per part de les empreses de la quota o de les mesures alternatives.

Per a nosaltres és prioritari que  s’impulsin accions per a la igualtat d’accés a l’ocupació de les persones amb discapacitat, amb polítiques d’ocupació dirigides a la integració en el mercat de treball ordinari i subsidiàriament al treball protegit, sense que això sigui sinònim de treball de baixa qualitat i desprotecció.

La UGT de Catalunya i la Federació de Serveis públics, hem denunciat diverses vegades la intencionalitat d’alguns Centres especials de treball (CET), que no permeten la transició al mercat ordinari i treuen profit dels salaris subvencionats per complir merament amb la LISMI sense tenir en perspectiva que l’objectiu original dels CETs és la inserció laboral de les persones amb discapacitat. En aquest sentit, el nostre sindicat ha insistit i ha aconseguit que dins del Pla de Treball del Consell de Relacions Laborals s’hagi creat un grup de treball amb l’objectiu d’establir “pautes o criteris per a la reordenació i reestructuració del sector dels centres especials de treball que permeti la promoció efectiva de l’accés a l’ocupació ordinària de les persones amb discapacitat.” La prioritat de la UGT en aquest sentit reorientar l’actual model dels CETs i garantir la transició al mercat ordinari de les persones amb discapacitat.

 

Amb el objectiu de continuar avançant en els drets de les persones amb discapacitat, el passat 18 de juliol es va constituir la Taula del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat. La UGT participem activament en els diferents grups de treball que han de permetre arribar a mesures concretes que permetin assegurar els drets, la inclusió i la plena ciutadania de les persones amb discapacitat.

 

La UGT som una organització compromesa amb les persones amb discapacitat i tenim el propòsit que la discapacitat no actuï com un factor de discriminació que condicioni la inclusió social i laboral plena d’aquestes persones. Com a agents socials i representats de les persones treballadores, tenim una responsabilitat per promoure la igualtat de tracte i de condicions de les persones amb discapacitat en les empreses, responsabilitat que no eludim i la vertebrem a través de la negociació col·lectiva. Dins del nostre Decàleg de Negociació Col·lectiva, tenim incorporat un recull de les clàusules per a garantir la igualtat de tracte i oportunitats de les persones amb discapacitat, facilitar el compliment de les obligacions legals de les empreses, regular l’adaptació dels llocs i fomentar la permanència en el treball de les persones treballadores que han sofert una discapacitat sobrevinguda, facilitar el desenvolupament del treball productiu de les persones amb discapacitat, vigilar la salut de les persones treballadores i identificar riscos que augmentin les probabilitat de discapacitat sobrevinguda.

Comments are closed.