Resum del II Acord social en defensa de l’ocupació (II ASDE)

Resum del Reial decret llei 24/2020, de 27 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.

El 27 de juny es va publicar al BOE el Real Decret-Llei 24/2020, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.  

Aquest RD-Llei té com a objectiu mantenir les mesures extraordinàries previstes en el Real Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19. 

Podeu consultar aquí el text normatiu i el resum del títol I d’aquest text normatiu que com ja sabeu és el resultat de l’acord del diàleg social, el II Acord en Defensa de l’Ocupació (II ASDE), que té com a objectiu modular les mesures extraordinàries i excepcionals 

Resum en català

Resum en castellà

 

Comments are closed.