L’Acomiadament objectiu per baixes mediques de curta durada davant del TEDH

El tribunal Europeu de drets Humans ha admes a tramit una demanda d’aquest Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya, en materia d’acomiadament objectiu per baixes mediques reiterades i de corta durada, atenent el Principi de No Discriminació i de Tutela Judicial Efectiva. Queda un llarg camí per recorre, però el primer pas, d’admissió preliminar, ha estat superat. I es Continua llegint

Condemnada una empresa per utilitzar els serveis mínims durant una vaga per a serveis ordinaris

El jutjat social número 10 de Barcelona ha condemnat una empresa a pagar 6.000 euros d’indemnització per fer servir els serveis mínims fixats durant la vaga per la cobertura de serveis no considerats essencials. El Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya va interposar demanda de tutela de drets fonamentals en contra de l’empresa Atento Teleservicios España, SA per l’abús Continua llegint

Admisión recurso de amparo del TC por errores con LEXNET.

El Tribunal Constitucional admite el recurso de amparo al Gabinet Juridic  de la UGT de Catalunya por una inadmisión relacionada con Lexnet justicia. Caso. Emplazamiento ante el TS, sala de lo social, efectuado mediante Lexnet justicia, en la ventana adecuada, pero en otra casilla. Inadmisión de la personación sin posible trámite de subsanación. Interposición de Recurso de Amparo por lesión Continua llegint

Interessant Sentència guanyada per UGT – Conciliació vida familiar

El Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya amb la nostra advocada Mª Ángeles Ruiz, ha guanyat una important sentència enfront de l’empresa Transports Metropolitans de Barcelona, al Jutjat Social, que reconeix la reducció de jornada a una treballadora per la seva vulneració dels seus drets fonamentals. El jutge considera que ha existit discriminació indirecta per raó de gènere, fet que suposa Continua llegint

INFORME SOBRE LA SENTENCIA DEL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 CORUÑA. FAVORABLE A LA INDEMNIZACIÓN DE 20 DÍAS.

INFORME SOBRE LA SENTENCIA DEL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 CORUÑA. FAVORABLE A LA INDEMNIZACIÓN DE 20 DÍAS. OBJETO Solicitud de 20 días de indemnización por año trabajado a funcionario interino que reclama, sin que de la sentencia se aprecie si nos encontramos ante una impugnación del cese por no liquidar la parte indemnizatoria. O bien, se trata de una Continua llegint