Prevenir l’estrès laboral a l’empresa

L’estrès és una d’aquestes paraules que cada vegada és més present a la nostra societat i a les nostres vides. Vivim en entorns cada vegada més estressants, en ciutats cada vegada més grans i atapeïdes, amb sorolls i problemes de mobilitat, amb treballs cada vegada més exigents i que ens demanen més

Material divulgatiu sobre PRL i teletreball

Arran de l’expansió del teletreball durant la pandèmia i de l’aprovació de la Llei 10/2021 de treball a distància, des de la UGT de Catalunya hem cregut convenient oferir-vos aquest material divulgatiu i de sensibilització sobre prevenció de riscos laborals i teletreball.  

Informe d’aptitud

Encara avui es confonen els resultats de la vigilància de la salut amb l’informe d’aptitud. Els dos documents deriven del reconeixement mèdic realitzat pel metge o metgessa del treball del qual s’extreuen diferents documents, entre ells, l’informe de conclusions dels resultats de vigilància de la salut siguin individuals o col·lectius i l’informe d’aptitud.

El recurs preventiu com a facilitador de la integració de la prevenció a l’empresa

El recurs preventiu és una figura clau en la integració de la prevenció a l’empresa i en la lluita contra els accidents laborals, ja que, en la pràctica, podem dir que és un facilitador que millora el