logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Publicacions de Salut laboral

Publicacions per especialitat

Per ajudar a trobar les publicacions, les hem classificat per especialitats preventives. La prevenció de riscos laborals s’aborda des de quatre especialitats que permeten realitzar una prevenció integral que garanteix la seguretat i la salut de la salut dels treballadors i treballadores. Aquestes especialitats són Seguretat en el treball,  Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada i Medicina del Treball. A més, hem afegit, una classificació per els documents de Gestió de la prevenció i els documents Sectorials.
Seguretat en el treball:
És conjunt de tècniques i procediments orientats a prevenir i protegir els treballadors. La prioritat de la seguretat en el treball és evitar els accidents laborals, especialment aquells que impliquin víctimes mortals o greus. Aquí podeu trobar publicacions relacionades amb accidents, màquines-eines, plataformes, risc d’atrapaments, caigudes, etc.
Higiene industrial:
El medi ambient de treball pot arribar a deteriorar la salut dels treballadors a curt, mitjà i llarg termini, a causa de la presència en l’entorn laboral d’agents químics, físics o biològics. L‘higiene industrial és la disciplina preventiva que s’encarrega de prevenir i controlar els riscos generats per aquests agents. Aquí podeu trobar publicacions relacionades amb productes químics, soroll, temperatures extremes, riscos biològics, etc.
Ergonomia:
És la disciplina científica que tracta de les interaccions entre els éssers humans i altres elements d’un sistema. L’ergonomia té en consideració factors físics, cognitius, socials, organitzacionals i ambientals, però, amb un enfocament “holístic”, en el qual cadascun d’aquests factors no han de ser analitzats aïlladament, sinó en la seva interacció amb els altres. Aquí podeu trobar publicacions relacionades amb les metodologies d’avaluació ergonòmica, càrrega física de treball, manipulació manual de càrregues, postures forçades, moviments repetitius, treballs amb ordinador, confort tèrmic, etc.
Psicosociologia:
La Psicosociologia del treball, des de la perspectiva de la prevenció dels riscos laborals, és una disciplina que aborda les condicions de treball psicosocials o organitzatives, també dites factors psicosocials. Aquí podeu trobar publicacions relacionades amb l’estrès, assetjament psicològic, tornicitat i nocturnitat, violència en l’àmbit laboral, metodologies d’avaluació psicosocial, etc.
Medicina del treball:
Té l’objectiu d’aconseguir el més alt grau de benestar físic, psíquic i social dels treballadors, des d’una visió centrada en l’actuació preventiva, l’adequació de l’ambient i entorn laboral a les capacitats i la promoció dels mitjans per al diagnòstic, tractament, adaptació, rehabilitació i qualificació de la patologia produïda o condicionada pel treball. Aquí podeu trobar publicacions relacionades amb malalties professionals, vigilància de la salut, promoció de la salut, treballadors i treballadores especialment sensibles, etc.
Gestió de la salut dels treballadors i treballadores:
La gestió de la salut dels treballadores i treballadors té una gestió particular que genera moltes dubtes. Aquí podeu trobar publicacions relacionades amb les mútues, la gestió de la incapacitat temporal, prestacions de la seguretat social relacionades ambla salut de les persones treballadores, etc.
Prevenció de riscos als sectors professionals:
La UGT de Catalunya ha realitzat nombroses publicacions relacionades amb la prevenció de riscos laborals en determinats sectors, com ara, sanitat, construcció, atenció domiciliària, neteja, hostaleria i un llarg etcètera.
 Títol Data de creacióCategoriesEtiquetesEnllaçdoc_categories_hfilterdoc_tags_hfilter