Situació de l’RGC al mes de maig, vuit mesos després de la seva entrada en vigor

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han compartit a la seva web algunes dades sobre la implementació de l’RGC.

A mode de resum podem destacar les següents dades:

 • S’han registrat 55.789 sol·licituds d’RGC i complements d’altres prestacions, un volum molt alt comparat amb l’RMI, arribant a multiplicar per 15 el nombre mitjà de sol·licituds mensuals.
 • S’estan complint amb els terminis de resolució: segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’han respost el 100% de les sol·licituds de setembre a desembre i el 90% de gener:

o   En total ja són 20.138 sol·licituds valorades i més de 3.095 sol·licituds pendents de requeriments per no portar la documentació necessària

 • En el procés de resolució hi ha un important nombre de persones, unes 20.000, que desisteixen al rebre un requeriment i no aporten la documentació necessària dins dels 15 dies hàbils que tenen per llei per respondre.
 • Només s’han aprovat 999 de les sol·licituds valorades (el 5%).
 • 14.570 sol·licituds valorades han estat denegades perquè incompleixen els requisits (el 72%):

o   El principal motiu de denegació és disposar d’ingressos superiors als llindars que estableix la llei (4.097, el 24%)

o   El 35% de les sol·licituds denegades han estat sol·licituds de persones treballadores amb ingressos insuficients però que no complien amb d’altres requisits:

 • 3.603 (21%) perquè el titular o beneficiari treballa a jornada completa
 • 2.386 (14%) perquè el titular o beneficiari treballa a temps parcial però no és família monoparental.
 • El 10% de les sol·licituds denegades (10%) per no estar inscrit com a demandat d’activació laboral

Aquestes les podeu consultar en aquest enllaç.

A més, des de la Generalitat s’ha facilitat el model per interposar un recurs d’alçada si s’ha rebut una resolució d’RGC amb la què no s’està d’acord. El termini és d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució.

Aprofitem per recordar que si es vol sol·licitar l’RGC es pot fer de les següents maneres:

 • A partir de l’assistent virtual de l’RGC, entrant al web www.rendagarantida.gencat.cat
 • Sol·licitant cita prèvia al telèfon 900 400 012
 • A l’Oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que correspongui segons el domicili.

Comments are closed.