UGT denuncia la insuficiència de recursos destinats a la dependència i a l’atenció i cura de la gent gran

gent-gran-pobreAmb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament envers les Persones Grans, el 15 de juny, des de la UGT de Catalunya volem fer visible una realitat que roman oculta per les dificultats de la seva detecció i per una percepció negativa que la nostra societat té de la vellesa que afavoreix la vulnerabilitat de les persones gran.

Segons l’OMS, el maltractament a la gent gran es pot definir com “un acte únic o repetit que causa mal o patiment a una persona d’edat o la manca mesures apropiades per evitar-ho que es produeix en una relació basada en la confiança”. L’envelliment de la població i l’afectació dels maltractaments en la salut i els drets de una gran nombre de persones, ens ha de fer considerar l’abús envers les persones grans com un dels problemes socials que hem d’abordar amb més urgència. A més, la manca d’informació sobre els seus drets i recursos, l’aïllament social i de vegades manca d’autonomia de les persones grans, reclama una atenció més intensa per part de tots.

Aquest 15 de juny la UGT de Catalunya volem incidir en els abusos institucionals que pateixen les persones grans per la manca de recursos personals i econòmics que els poders públics dediquen a l’atenció de les persones grans, tant pel tracte com per omissió. Més concretament, volem denunciar els retards i la insuficiència de recursos que es dediquen al desplegament de la Llei 39/2006 d’atenció a la dependència, la baixa intensitat dels nostres serveis públics amb dures limitacions de recursos humans i materials per a donar resposta a les necessitats d’atenció i cura de la gent gran que està institucionalitzada en una residència o centre de dia.

En aquest sentit volem destacar que:

  • El sistema d’atenció a la dependència es recolza en les cures familiars: el 60% de les persones beneficiàries de la LAPAD tenen reconeguda una prestació per cuidador no professional. En aquest sentit, és responsabilitat pública la professionalització de l’assistència i cura d’aquestes persones i millorar la formació tant dels professionals com dels cuidadors familiars.
  • Les retallades han deixat aquests cuidadors també en una clara situació vulnerable al suspendre els seus convenis amb la Seguretat Social i a rebaixar les prestacions un 15%.
  • 42.421 sol·licituds de valoració de grau de dependència no s’han pogut realitzar per caducitat, desistiments i defuncions.
  • No s’han pogut realitzar 171.140 Programes Individual d’Atenció (PIA) pel mateix motiu que l’anterior punt.
  • El personal assalariat de centres de gent gran són els pitjors remunerats en els centres de serveis socials i també són els que presenten un major grau d’inestabilitat.
  • La insuficiència de recursos públics: només el 20,8% dels centres per a la gent gran són de titularitat pública.

La UGT de Catalunya vol que totes les persones grans tinguin garantits els seus drets i puguin accedir als recursos que necessita i, per tot plegat, exigeix als poders públics que inverteixi en l’atenció de la gent gran  i faci una aposta clara per la prestació de serveis públics de qualitat i garantir el benestar de les persones grans. I també que es reconegui el valor del treball d’atenció i cura, els seus riscos psicosocials i en la salut, prenent decididament mesures que augmentin i garanteixin una atenció professional de qualitat a les llars i centres.

En aquest enllaç trobareu més informació.

En aquest altre, una infografia amb les principals dades.

 

Comments are closed.