Un milió de persones estrangeres empadronades a Catalunya no podran exercir el dret a vot

 

AMIC-UGT de Catalunya demana a les forces polítiques i al govern que surti del 10-N treballar per la integració política de les persones estrangeres

El 10 de novembre de 2019 se celebraran les quartes eleccions generals convocades en els últims quatre anys, en què són cridats a participar 37.000.608 electores i electors espanyols residents a Espanya i a l’estranger, i 5.370.522 electors a Catalunya.

Malauradament, una part important de la població d’aquest país que resideix, contribueix i transforma la nostra societat en totes les dimensions (socialment, laboralment, culturalment i demogràficament), quedarà exclosa de participar en aquest procés electoral. Segons les dades de l’INE, a Espanya hi ha 4.062.666 persones estrangeres empadronades majors de 20 anys. A Catalunya, aquesta dada arriba a 927.123 persones (dades del padró continu a 1 de gener de 2019). És a dir, un milió de persones estrangeres empadronades a Catalunya no podran exercir el dret de vot.

Persones que han arribat d’altres llocs d’arreu del món, que han vingut per quedar-se o que han nascut aquí NO PODEN VOTAR ni ser escollits en la majoria dels processos electorals que es convoquen a Espanya i a Catalunya. No poden exercir drets polítics tal com ho poden fer els seus veïns i veïnes, companys d’escola o del seu centre de treball. No poden ser subjectes polítics amb la llibertat de decidir el govern que representi els seus interessos i amb la responsabilitat d’assumir de forma plena compromisos amb la societat d’acollida.

AMIC-UGT de Catalunya creiem que en cap societat del segle XXI es pot concebre que hi hagi ciutadans i ciutadanes de primera, de segona o de tercera categoria. No es pot acceptar aquesta discriminació que posa en evidència la salut democràtica d’aquest país.
Creiem que, mentre que les persones migrades no siguin agents actives i reconegudes com a membres d’aquesta societat, seguiran sent objectes de polítiques discriminatòries, de discursos o actes xenòfobs que afecten la dignitat de les persones, la convivència i la cohesió social.

Per tot això, demanem:

– A les forces polítiques, a les nostres administracions i al nou Govern que surti d’aquesta convocatòria electoral, treballar per avançar en un canvi legislatiu que garanteixi el dret de sufragi actiu i passiu a totes les persones. Incloure en l’agenda política la reforma de l’article 13.2 de la Constitució espanyola vigent, que restringeix la participació en les eleccions locals en virtut de la reciprocitat.

– Que el dret del sufragi actiu i passiu es vinculi a la residència i no a la nacionalitat.

– Lluitar contra la instrumentalització de les persones migrades a través del reconeixement de drets polítics de les persones estrangeres. Rebutjar frontalment les ideologies, polítiques i discursos que promoguin l’odi i rebuig de la població immigrant.

– Vetllar pels drets fonamentals i la dignitat de les persones migrants i de les seves famílies.
És l’hora d’apostar per la igualtat, la justícia, la defensa dels drets polítics de les persones immigrades i per una societat democràtica.

Comments are closed.