Valoració dels compromisos adquirits pel Govern de la Generalitat respecte als empleats públics davant la celebració del referèndum de l’1-O

El Govern de la Generalitat s’ha reunit aquest matí amb CCOO i UGT de Catalunya, com a sol·licitants de la convocatòria del Consell Català de la Funció Pública (CCFP), per donar resposta a la nostra petició de dotar als empleats públics de Catalunya de les garanties jurídiques suficients davant  l’1 d’Octubre, tant els treballadors de la Generalitat com els de la resta d’administracions públiques de Catalunya.
Els sindicats convocats entenem que el marc adequat per parlar de tots els empleats públics de Catalunya és el Consell Català de la Funció Pública, òrgan consultiu on estan representats el Govern, l’administració de la Generalitat, l’administració local i els sindicats majoritaris representatius en l’àmbit de les administracions públiques de Catalunya: CCOO i UGT de Catalunya. Si s’hagués creat la Mesa de Negociació de totes les administracions públiques de Catalunya, tantes vegades reclamada pels sindicats, hagués estat el marc adequat per a la discussió d’aquest tema.
Tot i no compartir el format de la reunió, CCOO i UGT de Catalunya hi hem assistit perquè el nostre objectiu era conèixer i aconseguir els compromisos necessaris per part del Govern sobre la participació i la seguretat jurídica dels empleats públics en el referèndum de l’1 d’Octubre.
CCOO i UGT  de Catalunya reconeixem el valor polític del compromís del Govern de la Generalitat de donar cobertura als seus treballadors i treballadores. Cal fer esment de la voluntat d’assumir, per part dels responsables polítics, totes les responsabilitats derivades de la preparació, organització i execució del referèndum de l’1 d’Octubre, eximint el personal públic de les mateixes. També està en la línia del que demanàvem els sindicats, en el sentit que totes les ordres (inclosa la seva ratificació) es donin per escrit.
Els sindicats CCOO i UGT de Catalunya vetllarem pel compliment dels compromisos adquirits pel Govern de la Generalitat respecte a la seguretat i garanties dels seus treballadors i treballadores. És per això que hem reclamat al Govern canals de diàleg àgils per resoldre els problemes i situacions que puguin anar sorgint.
Compartim amb el Govern de la Generalitat la voluntat que els compromisos adquirits es traslladin a altres administracions públiques de Catalunya, molt especialment als ens locals.

Comments are closed.