logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

La UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya lamentem la incapacitat d’assolir un acord amb les patronals PIMEC i Foment, a l’Acord Interprofessional de Catalunya, respecte a la recuperació del permís retribuït recuperable

Després de l’aparició del RD 10/2020, UGT i CCOO vàrem sol·licitar una reunió extraordinària de la Comissió de Seguiment de l’Acord Interprofessional de Catalunya. L’objectiu era dur a terme una negociació per establir la forma de recuperació d’aquest permís, amb caràcter normatiu per a les empreses sense representació legal de les persones treballadores i unes recomanacions de caràcter general per a la resta.

Novament, la patronal eludeix la seva responsabilitat representativa i nega la seva capacitat de arribar a acords amb caràcter obligatori per a totes les empreses. Ni l’especificitat de la mesura, ni l’afectació generalitzada a la majoria de sectors, ni la situació d’excepcionalitat que dificulta la negociació a l’àmbit de les empreses, han resituat la posició històrica de les patronals.

Sense cap ànim de voler negociar les recomanacions per a la recuperació del permís retribuït han rebutjat la proposta sindical sense voler entrar a negociar-la i al·ludint a que empreses i representants de les persones treballadores iniciïn les negociacions sense les directrius concretes d’un marc com és l’ Acord Interprofessional de Catalunya, i que en el cas de no arribar a acords  sigui l’empresa la que imposi el seu criteri.

Un acord en el marc de l’AIC hagués posat en valor els instruments de concertació dels que ens hem dotat, i hagués facilitat la feina i l’enteniment entre persones treballadores i empresaris.

La proposta sindical pretenia establir criteris generals que dotessin d’eines a empreses i persones treballadores per afrontar les seves negociacions.  Proposaven que, quan la recuperació es fa en dies de festa de la persona treballadora o en caps de setmana i festius, el temps de recuperació havia de ser menor que el temps que s’hagués estat de permís. També proposaven condicions especials per a les persones que fan reducció de jornada o tenen alguna discapacitat o problemes de salut, per tal de que aquestes no haguessin de retornar la totalitat de les hores, en esser  persones treballadores amb més dificultats per retornar aquest permís.

El que ens demanen les persones treballadores i els empresaris en aquests moments, es que els agents socials siguem capaços de dotar-los d’instruments clars i eines eficients per a fer front a aquesta crisi amb les menors dificultats possibles. Per desgràcia, les patronals han pensat més en mantenir l’oposició, que des de l’inici han manifestat, a la mesura presa pel Govern d’Espanya que en buscar fórmules d’enteniment perquè la recuperació del permís es faci  amb el major consens possible i atenent a les necessitats de cada part.

Des de CCOO i UGT de Catalunya continuarem lluitant en tots els àmbits per garantir que els drets de les persones treballadores no es vulnerin i perquè la sortida d’aquesta crisi és faci amb totes les garanties i sense deixar ningú enrere.

Entrades relacionades