A Catalunya, 3 de cada 4 persones que treballen amb contracte a temps parcial són dones, i més del 40% ho fa de manera involuntària

Des de la UGT de Catalunya celebrem la sentència del Tribunal Constitucional i reclamem que es revisin totes les pensions que han estat calculades sota les premisses anteriors per millorar-les.

El Tribunal Constitucional ha anul·lat, per discriminació de gènere, la reducció que s’aplica per al càlcul del període de cotització de les treballadores i treballadors a temps parcial, que redueix el nombre efectiu de dies cotitzats per a aquestes persones a efectes de prestacions de la seguretat social, entre d’altres, la de jubilació.

Aquesta sentència coincideix amb la que fa un mes va dictar el Tribunal Europeu de Justícia que assenyala que les dones són doblement penalitzades per treballar a temps parcial, que recordem, són la majoria en aquest tipus de contracte: a Catalunya 3 de cada 4 persones que treballen amb contractes a temps parcial són dones i més del 40% de les persones que treballen a temps parcial ho fan de manera involuntària.

A més de la penalització imposada per la parcialitat no voluntària dels seus contractes que suposa una menor retribució i, en conseqüència una menor quantia en la base de cotització sobre la que es calcularà les futures prestacions, s’ha de sumar la penalització que va suposar la introducció del coeficient global de parcialitat que es va introduir al 2014 i que la sentència del TC acaba d’anul·lar. Aquest coeficient introduïa a més una reducció del període de cotització per al càlcul de la pensió.

Des de la UGT ja vam denunciar en el seu moment la introducció d’aquest coeficient que suposava aplicar el coeficient corrector del 1,5 als períodes cotitzats a jornada no completa (o sigui que cada any treballat a temps parcial es considerava com 1,5 anys), però que no servia per a corregir la discriminació de bona part dels casos del treball a temps parcial (per exemple una dona que havia treballat 30 anys el 50% de la jornada se la considerava 30 x 50% jornada x 1,5 coeficient = 22,5 anys cotitzats enlloc dels 30).

Aquesta doble penalització ha afectat en la seva majoria a les dones treballadores que, a Catalunya, en un 22% treballen en jornades parcials, front només el 7% dels homes. Aquest és un dels elements que ha estat incidit de manera directa sobre la bretxa de gènere en pensions, que en el cas de la pensió de jubilació és del 39% a Catalunya.

La UGT de Catalunya celebrem la sentencia del TC que anul·la la manera de calcular la pensió de les persones treballadores a temps parcial, però també hem d’indicar que aquesta sentència no resol el fet que les pensions d’aquestes dones, que han treballat gairebé tota la seva vida laboral a temps parcial, siguin d’autèntica misèria. En aquest sentit volem recordar com les darreres reformes que s’han realitzat en el sistema de la Seguretat Social incideixen més negativament cap a les dones:

  • Retardant l’edat de jubilació dels 65 a 67 anys. Amb 65 anys només podran accedir-hi les persones que tinguin carreres llargues de cotització, 38 anys i mig cotitzats, cosa que perjudica més les dones, que hauran d’esperar-se als 67.
  • Ampliant el període per al càlcul de la base reguladora de la pensió dels 15 als últims 25 anys de cotització. De nou, les dones hi surten perjudicades, ja que es penalitzaran més les carreres curtes i discontínues de cotització.
  • Augmentant a 37 els anys de cotització per poder obtenir el 100% de la base reguladora. Les dones tenen més interrupcions laborals i, per tant, arriben a l’edat ordinària de jubilació amb menys anys cotitzats.
  • Canviant la fórmula dels complements a mínims de pensió, majoritaris entre les dones. Amb el canvi normatiu es limita el complement a la quantia de la pensió no contributiva. Així, es perjudica les dones de pensions més baixes, per ser les que més necessiten cobrar aquest complement i per tenir les bases reguladores més baixes.
  • Restringint l’accés a la jubilació anticipada i parcial, mesura que perjudica les carreres de cotització més curtes.
  • Reformant la integració de les llacunes de cotització, amb bases de menor quantia, fet que perjudica doblement les persones amb més buits de cotització.
  • Dificultant la jubilació parcial i anticipada, endurint requisits que dificultes l’accés a aquests tipus de jubilació per part de les dones.

Finalment, des de la UGT de Catalunya volem reclamar que es revisin totes les pensions que han estat calculades sota les premisses anteriors per tal que siguin millorades.

 

Comments are closed.