A la feina, en transport col·lectiu! La UGT de Catalunya amb el Dia sense Cotxes

A la feina, en transport col·lectiu!
La UGT de Catalunya amb el Dia sense Cotxes
22 de setembre

A Catalunya, celebrem el 22 de setembre el Dia sense Cotxes i del 16 al 22 de setembre a la Setmana Europea de la Mobilitat. El lema és “COMBINA I MOU-TE”, per prendre consciència de la necessitat de transformar l’actual model de mobilitat per un de més sostenible que es tradueixi en un descens de la contaminació i per tant, d’una millor qualitat de l’aire a les nostres ciutats. Es tracta d’impulsar la mobilitat intel·ligent, on l’objectiu principal és conscienciar la ciutadania de la importància de canviar els nostres hàbits de moure’ns i fer-ho de forma més sostenible, segura i saludable.

És per això que la UGT de Catalunya s’adhereix a la Setmana Europea de la Mobilitat 2018, donant suport a l’organització d’activitats, especialment en el tema principal per 2018, la multi modalitat, reflectida en el lema “Combina i Mou-te”.

A més, aquest any, des de la UGT de Catalunya desenvoluparem el proper divendres 21 de setembre un projecte propi, fent una ruta amb bicicleta, per crear consciència respecte de la necessitat de fomentar l’ús de la bicicleta com a hàbit de mobilitat saludable.

 • Ruta
 • Inscripcions: UGTMobilitat@catalunya.ugt.org

Des de la UGT de Catalunya volem alertar que:

 • La manca d’inversions en infraestructures i mitjans de transport adequats genera desigualtats i limita les possibilitats de les persones per accedir a llocs de treball.
 • La distància entre el lloc de treball i el de residència obliga les persones treballadores a fer desplaçaments cada vegada més llargs i costosos.
 • En molts polígons industrials el transport públic és inexistent o simbòlic.

És necessari, per tant, que l’administració es comprometi i garanteixi la mobilitat de totes les persones de forma sostenible i segura, donant alternatives al vehicle privat tot establint un model de mobilitat sostenible, accessible, més planificat i eficient.

La irrupció de la tecnologia en el sector del transport urbà està revolucionant el concepte de mobilitat que tots teníem tan assumit. Encara que, per ser precisos, el canvi tecnològic que l’ha permès ha estat doble: d’una banda, s’han produït importants innovacions en el sector de l’automoció, com són la introducció i posterior estandardització del motor elèctric en tot tipus de vehicles i, de l’altra, les ja cada vegada més comuns plataformes tecnològiques basades en algoritmes, que permeten optimitzar recursos potenciant el seu ús en comptes de la seva propietat.

Iniciatives com el carsharing i, més recentment, el motosharing i el bikesharing (sense oblidar el fenomen patinet) estan arribant a les nostres ciutats per quedar-se, oferint d’una banda un món d’avantatges, però alhora un fa un us de la via pública desordenat, que inevitablement requereix d’una regulació municipal molt exigent al respecte.

Per tot això, demanem a les autoritats competents les millores següents, atès que l’àmbit laboral és el que mou més vehicles privats:

 • Més inversions per a la millora de la planificació, construcció i manteniment de les xarxes de transport públic.
 • Plans de formació i sensibilització de seguretat viària en termes de mobilitat dins de l’empresa com a una inversió. La seguretat viària en els accidents in itinere i en missió és fonamental si volem reduir els accidents i la sinistralitat laboral.
 • Adoptar mesures concretes i permanents, que afavoreixin la mobilitat de les persones treballadores al seu centre de treball, sense la necessitat del vehicle privat.
 • Un sistema tarifari que faci més accessible el transport públic a la ciutadania, donades les altes taxes d’atur i pobresa.
 • Millorar la qualitat dels sistemes de transport públic perquè es conformin com una alternativa avantatjosa davant del transport privat, sense que el treballador/a es vegi afectat per la restricció d’horaris, freqüència, cost o qualitat.
 • Una veritable adaptació de l’accés al transport públic, per a totes les persones amb mobilitat reduïda.
 • Demanem que arribi al conjunt del territori, tant al que és estrictament urbà com als polígons o nuclis industrials, que sovint són oblidats.

Manifest en pdf.

Comments are closed.