Guanyem una sentència que obliga a reconèixer jornada reduïda i la concreció horària per cura de menor

imagen-maternidad-y-paternidadEl passat 12 de juliol, el Jutjat Social número 21 de Barcelona va dictar sentència favorable a una demanda interposada a través del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya.

La sentència declara que l’empresa demandada, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, va incórrer en discriminació indirecta en no reconèixer a la demandant la reducció de jornada per cura de menor i concreció horària pretesa, i declara nul·la l’actuació empresarial i condemna a l’empresa a reconèixer la jornada reduïda i la seva concreció horària en els termes demanats. Condemna així mateix a l’empresa a indemnitzar a la demandant en concepte de danys i perjudicis.

La sentència dóna fonaments de dret de molta utilitat de cara a futures demandes sobre l’ús del dret de les persones treballadores a la conciliació així com que el sistema organitzatiu empresarial pot derivar en discriminació indirecta si aquest no permet fer ús del dret de conciliació. De fet, és clara quan afirma “el preferent i preeminent és la conciliació laboral i familiar, i el secundari és la organització empresarial”, emparant-se en la configuració constitucional.

La UGT de Catalunya celebra aquesta decisió judicial i anima a treballadors i treballadores que facin ús dels seus drets de conciliació, drets àmpliament emparats en la legislació comunitària, estatal i catalana, i exigir a les empreses una organització del treball no discriminatòria, que tingui en compte les necessitats de conciliació de la plantilla.

Comments are closed.