La guia completa de la renda garantida de ciutadania (RGC)

Guia sobre la Renda Garantida de Ciutadania
588.1 KiB, 8844 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu
La renda garantida de ciutadania (RGC) és una nova prestació social de dret subjectiu i universal que garanteix un mínim per a les persones i famílies que no disposen de recursos econòmics o que són insuficients per a cobrir les necessitats bàsiques, sempre que compleixin una sèrie de requisits.

Aquesta prestació consta d’una prestació econòmica garantida, incondicional i subjecta als requisits que marca la llei, i d’una prestació complementària d’activació i inserció condicionada al compromís d’un pla d’inclusió social o inserció laboral que pretén superar les condicions que han originat la necessitat de la prestació.

La Comissió Promotora de la RGC ha realitzat una guia per a respondre els interrogants sobre aquest nou dret: qui té dret a cobrar la RGC, els requisits, la durada, què cal fer per sol·licitar-la, quines obligacions tenen les persones beneficiàries, etc.

A més, us informem que a partir d’avui es pot demanar cità prèvia per tramitar la sol·licitud de la RGC trucant al telèfon 900 400 012 o a partir d’un assistent virtual a http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/assistent

Per a més informació us podeu dirigir també Servei d’Informació Social (SIS) de la UGT de Catalunya .

Comments are closed.