La UGT de Catalunya aposta per un model de desenvolupament que integri els principis de l’economia circular i la transició justa

El dia 5 de juny va ser designat, per l’Assemblea General de l’ONU, el Dia Mundial del Medi Ambient. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és estimular la conscienciació de la societat a escala mundial i promoure l’acció política amb actuacions compromeses amb la protecció del medi ambient.

El lema d’enguany és “Un planeta #SenseContaminació per plàstics” focalitzant l’atenció pública en la necessitat d’aturar la contaminació que produïm mitjançant els plàstics que utilitzem. D’aquesta forma s’insta als governs, la industria i a les persones a unir-se decididament per reduir urgentment la producció i l’ús excessiu dels plàstics que contaminen de forma alarmant els nostres oceans, danyant la vida marina i amenaçant la salut de les persones. Des d’aquesta perspectiva, les conclusions són clares: hem de fer front i prendre mesures clares i ambicioses per aturar, quan abans millor, la contaminació del nostre entorn.

Aquest dia, per tant, ha de servir per donar rellevància als temes ambientals que més ens afecten. És necessari fer aquesta reflexió i impulsar les persones a ser agents actius del desenvolupament sostenible i equitatiu, recordant que el medi ambient és la base del nostre desenvolupament i de la nostra qualitat de vida, amb un gran potencial, alhora, de generar llocs de treball segurs i sostenibles relacionats amb l’economia circular i en àmbits molt diversos com són l’eficiència, la gestió dels residus i les energies renovables, entre d’altres.

Ens trobem en un moment de la història en què la població creix de forma desmesurada i, davant d’una Terra limitada en recursos i on l’esperança de vida dels països desenvolupats és cada vegada més alta, la solució no és fàcil, i en certes regions hi ha conflictes d’espai i de sobreexplotació de recursos naturals amb la consegüent degradació dels ecosistemes.

La UGT de Catalunya, amb la voluntat de donar tot el suport a la difusió d’aquesta diada, fa una crida a la conscienciació i a la reflexió global de cap a on conduïm el nostre planeta i quin tipus de desenvolupament volem. Actualment, el món es troba en una situació extrema, deguda, en gran part, a la forma de vida i d’activitat dels països desenvolupats; i aquestes greus pressions globals que pateix la Terra, afecten no només als àmbits naturals, sinó, per extensió, també als socials. Per aquest motiu apostem per un model de desenvolupament que integri els principis de l’economia circular i la transició justa, reivindicació clau, també, del moviment sindical internacional en termes ambientals:

  • Igualtat entre països i dins de cada país.
  • Garantir la inclusió i participació dels joves, dones i persones treballadores poc qualificades.
  • Ús eficient dels recursos naturals, fomentar les energies renovables, internalització de costos socials i ambientals.
  • Sistema de protecció social que garanteixi l’accés a recursos bàsics: aliments, aigua, sanitat, energia, habitatge, educació i transport.
  • Transformació de l’ocupació tradicional i creació d’ocupacions verdes i decents.
  • Enfortir l’economia productiva vers una economia circular i reduir l’especulació.
  • Respecte als drets humans, laborals i sindicals, i promoció de la democràcia i del diàleg social: reconèixer els drets dels treballadors i les treballadores de sensibilització i formació ambiental a càrrec de l’empresa i dret a la informació sobre el comportament ambiental de l’empresa.
  • Representants sindicals: Amb la fi d’aconseguir una influència real de la participació de les persones treballadores en els projectes i el comportament ambiental de les empreses, s’hauria de crear la figura del delegat i delegada ambiental.

Comments are closed.