La UGT de Catalunya edita una guia pràctica sobre famílies monoparentals

L’objectiu de la guia és com aprofitar els beneficis del carnet de familia monoparental. El que solem anomenar carnet de família monoparental és un títol oficial que acredita la condició de família monoparental i atorga diversos beneficis i avantatges.

Comments are closed.