La UGT denuncia l’organització de l’Ouishare Fest Barcelona 2016 a la inspecció de treball per cobrir llocs de treball amb “voluntaris”

ouishareCom va fer amb l’organitzadora del Saló Eròtic de Barcelona, el nostre sindicat denuncia de nou que s’utilitzi el voluntariat per encobrir relacions laborals

La UGT de Catalunya ha denunciat davant la Inspecció de Treball l’empresa Ouishare, organitzadora del Ouishare Fest Barcelona, esdeveniment professional sobre economia col·laborativa, per utilitzar de manera fraudulenta la figura del voluntariat per encobrir relacions laborals.

En el magazine elaborat per l’organitzadora Ouishare i enviat a l’estiu, es demanaven “voluntaris” per treballar la meitat de la jornada durant els dies de l’Ouishare Fest Barcelona i ajudar en les tasques de muntatge i desmuntatge els dies previs i posteriors a l’esdeveniment, que se celebrarà els dies 26 i 27 d’octubre.

En concret, les àrees de treball descrites per a realitzar aquest “voluntariat” són: guarda-roba i check-in, càtering, logística, comunicació, muntatge i desmuntatge, vídeo i streaming, suport tècnic, acompanyament en diferents espais. A canvi, l’organització es permet als voluntaris gaudir de les diferents conferències, debats i workshops de forma gratuïta en les seves hores lliures. El preu de les entrades a l’esdeveniment oscil·la entre els 120 i els 450 euros.

Des de la UGT de Catalunya entenem que aquestes tasques per les quals es demana la participació de voluntaris no es poden cobrir mitjançant aquesta figura, que no pot quedar emparada sota els requisits de la llei del Voluntariat, Llei 45/2015 de 14 d’octubre i la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

Des del nostre sindicat entenem, i així ho hem fet saber a la Inspecció de Treball, que es tracta de relacions laborals encobertes que no poden quedar emparades sota la llei del Voluntariat (llei 45/2015 de 14 d’octubre), que estableix que les entitats de voluntariat, entre d’altres requisits, no poden tenir ànim de lucre i han d’estar constituïdes i inscrites en els registres competents, d’acord amb la normativa estatal, autonòmica o d’un altre Estat membre de la Unió Europea.

Des de la UGT entenem que Ouishare no reuneix cap d’aquestes característiques i, per tant, que utilitza de manera fraudulenta la figura del voluntariat per encobrir una relació laboral. Per tot això, la UGT ha requerit a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que comprovi els fets denunciats, aixequi acta de les infraccions i dicti una resolució sancionadora que obligui l’empresa a ajustar-se a dret.

El magazine reclama la participació de “voluntaris amb entusiasme, energia positiva i ganes d’implicar-se” en un esdeveniment “immers en una atmosfera diferent, plena d’optimisme i ganes de construir una societat més justa”. Tenir treballadors a cost zero no només no ens sembla la millor manera de construir una societat més justa, sinó que es tracta d’un frau de llei.

Comments are closed.