La UGT inicia una campanya informativa sobre els riscos de la manipulació dels medicaments cicostàtics en el sector sanitari

metgeLa Federació de Serveis Públics (FSP) de la UGT de Catalunya ha endegat una campanya informativa i de conscienciació entre els treballadors i les treballadores del sector sanitari sobre la importància de prendre mesures preventives en la manipulació de medicaments cicostàtics. Aquestes substàncies s’utilitzen per causar disfunció cel·lular, inhibint el creixement de les cèl·lules cancerígenes mitjançant l’alteració del metabolisme i el bloqueig de la divisió i la reproducció cel·lular, pel que s’utilitza preferentment (encara que no exclusivament) en el tractament farmacològic de malalties neoplàsiques (quimioteràpia). Degut al seu mecanisme d’acció a nivel cel·lular, poden provocar efectes mutagènics, carcinogènics o teratogènics.

En el sector de la salut, a causa de l’augment de la incidència del càncer i, per tant, del augment de la manipulació d’aquests medicaments cicostàtics, el risc s’ha elevat i és fonamental alertar els treballadors sobre aquesta situació i exigir a les autoritats sanitàries la posada en marxa de mesures de prevenció.

Conscient d’aquesta situació, la FSP-UGT ha organitzat una sèrie de jornades informatives en hospitals informatives en hospitals i centres de salut d’arreu de l’Estat, així com l’elaboració d’una guia de prevenció que es distribuirà en els centres de salut i hospitals de l’Estat on es recull un protocol de manipulació dels medicaments cicostàts, i cartells publicitaris per alertar als professionals sanitaris dels riscos que suposa la manipulació inadequada d’aquestes substàncies, i perquè els treballadors i les treballadores reclamin el seu dret a la prevenció.

El càncer és un dels majors problemes de salut de la humanitat. L’Agència Internacional per a la Investigació sobre el Càncer (IARC), organització dependent de la Organització Mundial de la Salut (OMS), indica en el seu informe Mundial contra el càncer 2014 que aquestes patologies estan creixent ‘a un ritme alarmant i posa de manifest la necessitat urgent d’implementar estratègies de prevenció eficaces per contenir la malaltia.

L’evolució del càncer a Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol no és aliena a aquestes tendències. No obstant això, és menys coneguda per la opinió pública la rellevància dels càncers degut a exposicions ocupacionals: quasi la meitat dels agents cancerígens reconeguts per la IARC estan presents en els centres de treball, i un significatiu percentatge del total de tumors tenen un origen laboral.

El nivell de reconeixement de càncers d’origen laboral a l’estat és baixíssim. Al 2013, només s’havien tancat 34 informes de Malaltia Professional causada per exposició a agents cancerígens entre el conjunt dels treballadors en actiu, als que caldria sumar un nombre indeterminat de reconeixements entre treballadors jubilats, molts d’ells immersos en processos judicial en què els sindicats i les associacions d’afectats s’enfronten a empreses i -més sovint del que seria desitjable- a l’Instituto Nacional de la Seguridad Social i a les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social.

Davant aquesta situació, la UGT ha inclòs el càncer en un lloc priortari dins de l’acció sindical en matèria de salut laboral. Entenem que la major part dels càncers que tenen origen ocupacional són previsibles identificant la presència en els centres de treball dels agents cancerígens, eliminant-los si és possile, avaluant els riscos dels que no es puguin eliminar, adoptant mesures preventives col·lectives i individuals, i formant i informant als treballadors i fent vigilància de la salut específica als riscos identificats.

La campanya d’informació i conscienciació que ha endegat la UGT és part dels esforços de la nostra organització per aconseguir una major visibilitat de les patologies professionals. El nostre sindicat també s’ha centrat en intentar aconseguir que augmenti la declaració de Malalties Professionals causades per agents cancerígens. Reclamem també una aposta des dels poders públics per la investigació sobre les exposicions ocupacionals a agents cancerígens i, en els darrers temps, a mitigar els problemes sociolaborals del cada cop més nombrós col·lectiu de supervivents del càncer, que intenten reincorporar-se al seu lloc de treball i troben múltiples obstacles, intensificats per la situació de la crisi econòmica i per la seva condició d’especial vulnerabilitat.

La FSP-UGT és concient de les dificultats que comporta assolir aquests objectius, encara que confiem en l’experiència acumulada en prevenció de la Salut Laboral, que demostra que l’adopció de mesures efectives tenen un impact positiu en la prevenció d’aquestes patologies.

Comments are closed.