La UGT lamenta que la nova llei de formació i qualificació professional no garanteixi el canvi de model a Catalunya

FP-dualAquesta llei queda molt lluny del model dual alemany en què el Govern vol emmirallar-se

La UGT de Catalunya considera que la Llei de Formació i Qualificació Professional aprovada ahir a la tarda al Parlament de Catalunya no garanteix cap del seus objectius: millorar la qualificació de les persones, així com la competitivitat de les empreses i les oportunitats d’ocupació per adaptar-les a una nova realitat econòmica que permeti sortir definitivament de la crisi.

Des del nostre sindicat lamentem una oportunitat perduda de crear una eina pròpia que reguli la formació de la persona al llarg de la vida. Malgrat les bones intencions, la nova Llei no garanteix un veritable canvi de model que integri els models de formació professional reglada i contínua/ocupacional.

En termes de governança, trobem molt difícil la integració real si el màxim organ de governança està definit per la dicotomia, amb dues direccions generals que depenen de dues conselleries: la d’Ocupació i la d’Ensenyament. Creiem que aquesta dicotomia en el màxim òrgan de govern tendirà a repetir-se al llarg de tota l’estructura.

Així mateix, la nova Llei parla de Formació Professional Dual però no en concreta quin ha de ser el model. No hi hagut voluntat de consens amb els sindicats i la patronal per concretar-lo. Estem molt lluny de plantejar que aquest sigui el model dual alemany en què el Govern vol emmirallar-se.

Des de la UGT de Catalunya lamentem com s’ha dut a terme aquesta Llei, una llei que es comença a parlar amb els sindicats per arribar a un document de treball que, abans d’entrar al Parlament, el Govern ja ha canviat.

El resultat, al nostre entendre, és una compilació de diferents lleis ja existents, moltes d’elles ni tan sols posades en pràctica, però sense aportar res de nou. Ens genera molts dubtes no saber qui gestionarà aquest nou model i tampoc saber com es finançarà.

Lamentem que s’hagin generat moltes expectatives amb una Llei que neix com una oportunitat perduda, molt lluny de la que la UGT de Catalunya fa anys que demana: una llei que garanteixi el dret a les persones a tenir una formació al llarg de la vida i que faciliti el canvi de model productiu que necessitem.

Comments are closed.