Principals dades de la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania el mes de juliol

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat noves dades sobre la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania que podeu consultar en aquests gràfics:

En aquestes dades constatem que unes 113.000 persones cobren actualment aquesta prestació, però hem de dir que pràcticament la majoria de les persones beneficiàries actuals són les mateixes que amb anterioritat al 15 de setembre de l’any passat, quan va entrar en vigor la Renda Garantida de Ciutadania, eren perceptores de la Renda Mínima d’Inserció o dels complements de pensions estatals corresponents a la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic. O sigui que, des que va entrar en vigor la Renda Garantida de Ciutadania, s’han aprovat 2.078 sol·licituds, i des del setembre només n’han resultat beneficiades 5.023 persones més.

Comments are closed.