Setmana europea de la prevenció de residus

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (del 20 al 28 de novembre de 2021) neix d’un projecte de tres anys que rep el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea.

L’objectiu és organitzar durant una mateixa setmana i arreu d’Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus.

Una Setmana Europea per:

  • Donar a conèixer estratègies de reducció de residus i la política de la Unió Europea i dels seus estats membres en aquesta matèria.
  • Fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d’Europa.
  • Fer públiques les tasques dutes a terme pels diversos actors mitjançant exemples concrets de reducció de residus.
  • Fer canviar el comportament quotidià dels europeus (consum, producció).

La 13 edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus posa el focus en el necessari binomi comunitat circular, comunitat sostenible, per aconseguir que totes i tots treballem plegats per un planeta residus zero!

La Unió Europea va presentar el 2015 el pla d’Acció per a l’economia circular amb 54 mesures, com el disseny ecològic dels productes, la producció per no generar residus i el consum més sostenible; i pel que fa als residus, aconseguir reciclar el 65% dels residus municipals, el 75% dels residus d’envasos, reduir el màxim els abocadors, promoure la reutilització i augmentar la simbiosi industrial per convertir residus en subproductes, etc.

I específicament establir uns objectius sobre l’ús de plàstics, residus alimentaris i reaprofitament, matèries primeres crítiques, construcció i demolició, i bioeconomia de la biomassa dels bioproductes.

La UGT de Catalunya s’uneix un any més a la celebració d’aquesta iniciativa fent difusió de documentació i articles referents als residus a través de la seva web i de les xarxes socials.

 Les nostres reivindicacions:

*Promoure l’economia circular com a nou model econòmic que proposa l’ecodisseny, l’ús racional dels recursos i el seu aprofitament per garantir la mínima generació de residus, augmentar la seva valorització, la reducció de l’impacte ambiental net i l’ús d’energies renovables no contaminants, i que aposta per un sistema que cuida i optimitza l’ús de matèries primeres.

*Gestió, prevenció i eficiència en l’ús de les matèries primeres en les empreses públiques i privades, i minimització i ús dels residus per avançar cap a una transició cap a una economia verda i circular per millorar la resiliència de l’entorn i el benestar humà.

*Millora dels processos productius i de les activitats de les empreses per minimitzar els residus que generem. Eliminar les matèries primeres contaminants, minimitzar els residus procedents de sectors com la construcció, demolició, ramaderia, etc., millorar-ne el tractament i allargar el cicle de vida dels productes.

*Demanar a les empreses i a la ciutadania que apostin per la realització d’accions encaminades a la sostenibilitat i el respecte al medi ambient com l’eliminació dels plàstics d’un sol ús, la reducció del desaprofitament alimentari, la reducció del consum d’aigua i energia, entre altres.

*Generació de llocs de treball vinculats a l’economia circular i la transició justa de tots els sectors.

*Inversions en investigació i innovació de processos i productes per reduir els residus de les empreses i de la ciutadania.

*Fomentar entre la ciutadania i les empreses el consum de proximitat, la compra verda,  la recuperació dels envasos, la compra de productes a granel…

Des de la nostra organització apostem per un nou model econòmic que lluiti per la sostenibilitat del planeta i la cohesió social, perquè les necessitats de la població humana es puguin satisfer sense posar en risc el futur del planeta.

Comments are closed.