UGT i la Fundació Maria Aurelia Capmany han creat una “Guía de negociación colectiva para la igualdad retributiva”

guia-negociacionLa guia neix d’un estudi ha basat en l’anàlisi del gairebé 130 convenis estatals de sector que es troben actualment vigents, que afecten més de 5,6 milions de persones treballadores, de les quals un 35,5% són dones. En clau de gènere, s’ha estudiat el llenguatge emprat en la redacció dels convenis, les estructures de classificació professional  o les estructures retributives, entre d’altres qüestions que poden tenir incidència en la formació de la desigualtat salarial entre dones i homes.

La guia pretén corregir la bretxa salarial de gènere mitjançant recomanació als negociadors al voltant de com assignar els permisos, els complements, etc.. que són la font que genera aquesta bretxa salarial de gènere.

Comments are closed.