UGT no signa la modificació substancial de condicions de treball a Carrefour

64carrefour-300x198Som conscients que les limitacions de la legislació ens deixa actualment poc marge de maniobra a l’hora de negociar però, com sempre recordem, la negociació col·lectiva pot i ha de millorar els mínims que recull la llei i aquest ha estat  el nostre esperit en aquesta negociació. L’acord signat entre l’empresa i els seus col·laboradors sindicals, torna a enfonsar la plantilla de Carrefour en la foscor de la desregulació de les jornades, la manca de conciliació, la manca de descansos de qualitat, especialment en èpoques de més sobrecàrrega de treball, i tot amb mesures extraordinàries com per exemple:

• Una vigència de l’acord indefinida, en estar sotmesa a la benevolència dels signants per afectar o desafectar els diferents centres de treball.
• Torns partits del tot innecessaris  que provocaran que la plantilla passi els caps de setmana en exclusiva en el seu lloc de treball.
• La no rebaixa del  percentatge de diumenges i festius a treballar que marca el conveni col·lectiu de grans magatzems, un 55%, que en aquelles zones de liberalització horària comercial suposa una llosa insalvable en les condicions laborals dels treballadors i les treballadores del sector, convertint-los en ciutadans de segona sense cap possibilitat  de conciliar les seves vides amb les de les seves famílies i amics.
• Desregulació de les jornades
• Treball en diumenges i festius per  tots els treballadors
• Un col·lectiu de caixes que s’ha convertit per les seves condicions en la baula de la irregularitat i la incertesa horària més absoluta.

I tota una extensa relació de condicionants que fan encara més sagnants cadascuna d’aquestes mesures, i que us anirem desgranant en els propers comunicats perquè conegueu l’abast real del signat.

Un despropòsit que només ha servit  per reforçar l’hegemonia dels signants en el firmament de l’empresa, oblidant les seves responsabilitats envers la plantilla.

Des de UGT considerem que els acords, perquè tinguin un mínim d’èxit i garanties han de contenir mesures de satisfacció per a totes les parts i no només per una d’elles.

La Unió General de Treballadors lamenta profundament que aquesta negociació no hagi estat aprofitada pels signants per recompensar el sacrifici fet en els darrers temps per uns professionals cada vegada més injuriats.

Comments are closed.