logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

La UGT de Catalunya guanya una sentència que reconeix el dret a exegir el permís de lactància acumulada sense haver esgotat el permís de maternitat i/o paternitat

Els Serveis Jurídics de la UGT de Catalunya han guanyat una sentència innovadora que reconeix el dret d’un treballador a gaudir, de forma compactada, el permís de lactància, sense necessitat d’haver gaudit amb anterioritat la totalitat de les 16 setmanes del permís de paternitat, en aquest cas.
Aquesta sentència reconeix el dret del progenitor al gaudiment del permís de lactància acumulat, en relació amb el que disposa el Conveni Col·lectiu de Ferrovial Servicios S.A, que incorria en una clara il·legalitat sobrevinguda, com ja havien avisat els delegats i delegades de la secció sindical d’UGT a l’empresa, no interpretant, entre d’altres, el referit permís conforme a les seves dimensions constitucionals. En cas contrari, aquest dret quedaria sense contingut efectiu, ja que si s’ha de supeditar el seu exercici al permís de paternitat, podria implicar que, quan es pretengui exercitar el permís per lactància, ja hagin transcorregut 9 mesos i el seu exercici efectiu sigui impossible.
Amb aquesta sentència, des de la UGT de Catalunya, volem consolidar l’exercici efectiu dels drets de conciliació de la vida familiar i laboral i, en conseqüència, aconseguir una igualtat real, plena i efectiva entre dones i homes, potenciant que els pares puguin fer ús dels drets de conciliació i corresponsabilitat efectiva.

Entrades relacionades