logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Més de 250.000 persones de 65 i més anys, en risc de pobresa a Catalunya

Demà divendres, 1 d’octubre, la UGT ens sumem a la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran per denunciar que les desigualtats i les insuficiències del nostre sistema de protecció social s’estan fent més grans en un dels segments de població més vulnerable, el de les persones grans.

A Catalunya hi ha 1.478.232 persones de 65 i més anys que, a més dels problemes de la soletat, dependència, maltractament, sovint han d’enfrontar-se a la pobresa, ja que la majoria depenen únicament dels ingressos derivats de la pensió que reben. La UGT de Catalunya denunciem que 255.400 persones de 65 i més anys es troben en risc de probresa, un 50% més que en l’any anterior. Per aquesta raó, i entenent qules persones pensionistes no poden sortir d’una situació de pobresa si no compten amb unes pensions suficients, exigim la necessitat d’assegurar uns ingressos adequats en la vellesa a través de pensions i prestacions públiques.

Segons dades de l’Enquesta de Condicions de Vida 2020, a Catalunya el risc de pobresa de la població de 65 i més anys baixa del 84,6% al 19,5% després de rebre les pensions, el que prova que és necessari de garantir pensions adequades i suficients a aquest col·lectiu.

Tot i que el nostre sistema de pensions garanteix pensions contributives a més d’un milió i mig de persones a Catalunya amb una quantia mitjana de 1.076 euros mensuals, el 17,2% de les persones pensionistes necessiten rebre complements a mínims. Aquest percentatge augmenta fins al 24,6% en el cas de les dones que perceben una pensió contributiva, dada que concorda amb una altra: el 67% de les persones de 65 i més anys en risc de pobresa són dones.

Els complements a mínim permeten que gairebé 264.000 persones pensionistes que a Catalunya els reben puguin arribar a una pensió mínima que es troba entre els 689 euros mensuals, en els casos de viduïtat i jubilació per als majors de 65 anys sense cònjuge a càrrec, i els 851 euros/mes en els de jubilació amb cònjuge a càrrec. A aquests casos hem de sumar les més de 70.500 persones que són titulars d’una pensió no contributiva a Catalunya, que de mitjana reben una pensió mitjana de 384,92 euros mensuals (PNC jubilació) i de 428,14 euros mensuals (PNC invalidesa).

És per tot plegat que des de la UGT de Catalunya reivindiquem la necessitat d’elevar les quanties de les pensions mínimes i de les pensions no contributives,  qüestió que hem plantejat a la Taula de diàleg social de pensions i que hem reclamat s’inclogui al projecte de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022,. Aquests increments s’haurien de realitzar de manera progressiva per sobre del que es revalorin el conjunt de pensions fins a aconseguir un nivell de suficiència per a totes les persones pensionistes, mantenint en tot cas el diferencial de garantia que actualment estableix el sistema respecte dels àmbits contributiu i assistencial.

Finalment, no podem deixar passar aquest 1 d’octubre sense fer menció a una de les lliçons apreses durant aquesta pandèmia, i és el risc que suposa tenir un sistema de d’atenció a les persones totalment insuficient i retallat. En aquest sentit, des de la UGT de Catalunya volem llençar una reflexió sobre el model de serveis socials que volem impulsar els pròxims anys, per tal que sigui capaç de donar suport i atenció al cada vegada major nombre de persones gran. Si l’any 2021 la gent de més de 65 anys representa el 19,05% del total de la població, les projeccions demogràfiques de l’Idescat situen que l’any 2030 la població de 65 anys i més representarà el 22,3% del total de la població i el 2060 en representarà el 29,8%.

Per a la UGT de Catalunya és urgent revisar el Sistema català de serveis socials i, tal i com es detalla al II Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2020-2024, adoptar mesures per millorar la qualitat de vida i promocionar l’autonomia de la gent gran amb necessitats socials. En aquest sentit, reclamen pressupostos suficients per a desenvolupar aquest Pla Estratègic, aprovat el passat més de desembre, en especial, pel dia que avui commemorem, les 28 actuacions prioritàries que es desenvolupen a l’Eix 8 – Promoció de l’autonomia personal, l’emancipació i la vida independent – del Pla. Destaquem:

  • Redacció i aprovació del projecte de llei per a l’adaptació de la societat catalana a l’envelliment actiu, tot reforçant els programes d’envelliment actiu.
  • Revisió i desplegament dels protocols de detecció i bon tracte a la gent gran.
  • Redacció i aprovació del projecte de llei d’autonomia personal de Catalunya, amb la finalitat de reforçar l’atenció a l’entorn comunitari, que haurà de disposar d’un finançament adient per assegurar l’accés universal als recursos.
  • Elaboració de plans de lluita contra la soledat no volguda i fomentar l’autonomia al llarg del cicle de vida.
  • Revisió del model d’atenció als serveis residencials, perquè es tornin a valorar les necessitats d’aquestes persones amb una mirada social i sanitària i amb un reforç del sector públic

Entrades relacionades